Sinh viên Phú Xuân đi thực tế tại Doanh nghiệp

Hiện nay, ở một số trường Đại Học có chương trình đào tạo ngành Việt Nam học theo hướng chuyên ngành Du lịch.

  • ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM
  • Đại học Sư phạm HCM
  • ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
  • ĐH Khoa học và Xã hội Nhân văn, ĐHQG Hà Nội
  • Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
  • Đại học Phú Xuân, Huế

Đặc biệt, tại trường Đại học Phú Xuân, Ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch- 7310630) được đào tạo từ năm học 2004 – 2005, đã có hơn 1.000 Cử nhân tốt nghiệp, đảm nhận nhiều công việc khác nhau trong các cơ quan sự nghiệp Nhà nước và trong các Doanh nghiệp (đặc biệt trong lĩnh vực Du lịch, quản lý văn hóa).

Với môi trường chuyên nghiệp, đào tạo gắn với doanh nghiệp và việc làm; học theo dự án (Learning Project), với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, giảng viên là doanh nhân sẽ đảm bảo những điều kiện học tập tốt nhất cho sinh viên tham gia học ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch – 7310630) tại Đại học Phú Xuân, Huế

Xem thêm

 > Học ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành ở đâu?

> Ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) là gì?

> Cơ hội nghề nghiệp ngành Việt Nam học – chuyên ngành Du lịch

> Điều kiện trúng tuyển Ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch – 7310630) tại Đại học Phú Xuân 

> Học ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) ở đâu?