Trường Đại học Phú Xuân được thành lập vào ngày 11/7/2003 và là Trường Đại học ngoài công lập đầu tiên và duy nhất tại thành phố Huế. Năm 2018, Tổ chức giáo dục EQuest quyết định đầu tư vào trường nhằm xây dựng trường trở thành một trường đại học hiện đại, có uy tín trong xã hội và mang tầm vóc quốc tế.

Với việc đầu tư toàn diện vào cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, Trường Đại học Phú Xuân sẽ áp dụng những giá trị giáo dục đại học tiên tiến và hiện đại. Trong đó, lần đầu tiên mô hình đào tạo  “Learning Office” và “Learning Project” được đưa vào áp dụng tại Việt Nam nhằm đưa tối đa khả năng làm việc cho sinh viên.

Giá trị giáo dục cốt lõi: Thái độ – Kỹ năng – Kiến thức, sứ mệnh: tôn vinh giá trị giáo dục cốt lõi, đề cao xây dựng toàn diện về Thái độ – Kỹ năng – Kiến thức cho người học.

Ban lãnh đạo

Ban Giám hiệu

Các đơn vị chức năng

Tổ chức đoàn thể

Cơ sở vật chất

Năm 2018 đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ của Trường Đại học Phú Xuân với việc nhận đầu tư từ Tổ chức giáo dục EQuest. Bên cạnh việc áp dụng những giá trị giáo dục đại học tiên tiến, nhà trường còn đẩy mạnh đầu tư toàn diện về cơ sở vật chất, nhằm mang đến cho các bạn sinh viên một môi trường học tập hiện đại, mở và thân thiện với môi trường.

Đội ngũ cố vấn

image

David J. ArmstrongCố vấn cao cấp

image

PGS.TS Lê Văn TruyềnCố vấn cao cấp
Cố vấn cao cấp
Cơ cấu tổ chức