ALIGN – là dự án “Hỗ trợ thúc đẩy sự hoà nhập và tiếp cận của sinh viên khuyết tật tại các trường đại học trong mạng lưới các nước ASEAN”. Dự án đã được Viện Khoa học y tế và Quỹ nghiên cứu thách thức toàn cầu phê duyệt. 

Phú Xuân là ĐH duy nhất tại Việt Nam tham gia mạng lưới chuyên ngành ALIGN

Trường Đại học Phú Xuân vinh dự được tham gia vào mạng lưới liên ngành trong khu vực ASEAN  gồm: Trường ĐH Coventry, UK; Trường ĐH Sư phạm Philippines; Trường ĐH Pendidikan Sultan Idris, Malaysia; Trường ĐH Kristen Indonesia; Trường ĐH Phú Xuân, Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Dự án này sẽ phát triển một mạng lưới trong khu vực ASEAN để cải thiện khả năng tiếp cận và hòa nhập cho sinh viên khuyết tật trong giáo dục đại học từ năm 2021.

Dự án đang được dẫn dắt bởi Giáo sư Zenaida Reyes tại Đại học Sư phạm Philippine, và Giáo sư Lynn Clouder tại Đại học Coventry.

Tại sao cần có mạng lưới này?

Ước tính có khoảng 650 triệu người ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương sống với người khuyết tật (Cogburn và Kempin Reuter 2017). Chỉ riêng Tổng điều tra Dân số và Nhà ở tại Philippines năm 2010, cho thấy 1,57% người khuyết tật, nam nhiều hơn nữ, tập trung ở nhóm 5-19 tuổi – độ tuổi mà trình độ học vấn bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Đây là một thách thức toàn cầu, bao gồm cả ở các nước ASEAN, nơi có khoảng cách giữa thành tích của người khuyết tật và người không khuyết tật là lớn nhất (UNESCO, 2018).

Mạng lưới này bao gồm một tổ hợp liên ngành của các đối tác từ Philippines, Malaysia, Indonesia và Việt Nam và đóng vai trò quan trọng để xác định những thách thức mà người khuyết tật phải đối mặt trong giáo dục đại học trong khu vực ASEAN. Quan trọng hơn, mạng lưới này cũng sẽ cho phép sự chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau giữa các lĩnh vực.

Tác động của dự án

Dự án góp phần nâng cao nhận thức về người khuyết tật trong giáo dục đại học, tăng cường năng lực hợp tác nghiên cứu của các đối tác  và là khuôn khổ để chứng minh tác động trong tương lai của nghiên cứu và nâng cao năng lực cho nhân viên và sinh viên.

Tác động xã hội rộng hơn sẽ là kết quả của việc gia tăng sự hòa nhập, sự độc lập và tham gia nhiều hơn của người khuyết tật trong giáo dục và lực lượng lao động, đáp ứng Mục tiêu Phát triển Bền vững của ‘Giáo dục Chất lượng cho tất cả mọi người’.

ĐH Phú Xuân đẩy mạnh các dự án hợp tác Quốc tế

Bên cạnh việc đẩy mạnh liên kết với các Doanh nghiệp quốc tế, Đại học Phú Xuân đang tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác Quốc tế trong các dự án vì cộng đồng. Hiện, ĐH Phú Xuân đang là đơn vị chủ trì tại Việt Nam với dự án “Nâng cao vị thế, năng lực cho sinh viên dân tộc thiểu số ở Việt Nam để định hướng lại công việc phù hợp trong tương lai” (Re-WORK ) do Viện Hàn Lâm Anh Quốc tài trợ.

Xem thêm

> Đại học Phú Xuân kí kết hợp tác với Học viện Lithan Singapore.

> Đại học Phú Xuân thảo luận hợp tác với Đại Học Tzu Chi, Đài Loan.