Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) là ngành có nhu cầu việc làm bùng nổ trong những năm gần đây và cũng là ngành học có truyền thống của Trường Đại học Phú Xuân. Với triết lý đào tạo gắn liền với nghề nghiệp, việc làm và nhu cầu xã hội, chương trình đào tạo của ngành Việt Nam học được đổi mới chú trọng phát triển các kỹ năng như ngoại ngữ (sinh viên có thể lựa chọn ngôn ngữ Anh hoặc Trung), văn hóa du lịch, các kỹ năng hướng dẫn viên,…

Lợi thế khi học ngành Việt Nam học của Trường ĐH Phú Xuân là cơ hội việc làm của sinh viên không chỉ giới hạn trong lĩnh vực du lịch mà có thể phù hợp khi làm việc trong các sở ban ngành liên quan đến lĩnh vực văn hóa, du lịch, … Sinh viên ngành cũng được hỗ trợ có chứng chỉ hành nghề hướng dẫn viên sau khi tốt nghiệp.

Cử nhân Việt Nam học – Du lịch làm gì? Ở đâu?

Graduates in Vietnamese Studies – Tourism can take on various roles in the cultural and tourism sector, such as cultural management agencies, travel companies, preservation, museums, etc. The Vietnamese Studies – Tourism program at Phu Xuan University has strengths in tourism marketing, digital marketing, and the application of technology in tourism – essential skills in the Industry 4.0 era.

Ai có thể theo học ngành Việt Nam học – Du lịch?

The Vietnamese Studies – Tourism program is suitable for dynamic young people who love to travel, have good health, have a passion for cultural fields, have a high level of social activity, have communication skills, and especially have a service-oriented spirit.

Program Overview:
PHASESDescriptionDurationNOTE
0Military semester – Education – National security and defense3–4 weeks 
1Introduction to the profession and specialized foundation16 weeks 
2Basic knowledge and professional skills48 weeksHave enough skills to work
3Advanced training and specialization48 weeks 
4On-the-Job Training (OJT) in a business environment16 weeks 
5Graduation project/thesis16 weeks 
Total training duration3 years9 semesters,
3 semesters/year

 

The main admission periods for regular undergraduate programs at Phu Xuan University begin after the annual September 2 holiday. New students start their academic journey and participate in the "orientation week" to get acquainted with the new learning environment, professors, the university, peers, and senior students.

Next, freshmen will engage in a "Military Training Semester" lasting three weeks. This crucial time allows new students to familiarize themselves with collective life, develop teamwork habits and camaraderie, and obtain the required Military Education and National Defense certificates, mandatory for bachelor's degrees.

During the "Introduction to the Profession" semester, students will learn and familiarize themselves with the methods and tools of professional learning at Phu Xuan University and the foundational knowledge of the Information Technology field, preparing them for the next stage.

NoCOURSESCREDITSNOTE
1Nhập môn nghề nghiệp ngành Việt Nam học – Du lịch3 
2PXU - Training Method and Tools3 
3World Civilization History3 
4Vietnamese Culture Basics3 
5English 13 

 

NoCOURSESCREDITSNOTE
1Vietnamese History3 
2Tổ chức lãnh thổ và tuyến điểm du lịch Việt Nam3 
3Hệ thống di tích và bảo tàng Việt Nam3 
4Culinary Tourism3 
5English 23 

 

NoCOURSESCREDITSNOTE
1Psychology and behavior of tourists3 
2Thiết kế và điều hành tour du lịch3 
3Tourism Marketing3 
4Specialized Course 13 
5English 3 (Communication and Tourism Terminology)3 

 

NoCOURSESCREDITSNOTE
1Văn hóa các dân tộc Việt Nam3 
2Hue Culture3 
3Du lịch MICE3 
4Specialized Course 23 
5Tiếng Anh 4 (Chuyên ngành du lịch – P1)3 

 

NoCOURSESCREDITSNOTE
1Tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội Việt Nam3 
2Quản trị nguồn nhân lực du lịch3 
3Specialized Course 33 
4Specialized Course 43 
5Tiếng Anh 4 (Chuyên ngành du lịch – P2)3 

 

NoCOURSESCREDITSNOTE
1Những nguyên lý cơ bản của CN Mac-Lenin (1)2 
2Những nguyên lý cơ bản của CN Mac-Lenin (2)3 
3Xu hướng ngành (1)3 
4Xu hướng ngành (2)3 
5Doanh nghiệp và hoạt động doanh nghiệp3 

 

NoCOURSESCREDITSNOTE
1Ho Chi Minh's Ideology3 
2Revolutionary Path of the Vietnamese Communist Party3 
3Interview, Job Searching, and Employment2 

 

During the "Internship Semester," students will be immersed in the practical environment of the business. In addition to accumulating 15 specialized credits, students will become familiar with the practical job requirements and be guided by working experts.

The OJT (On-the-Job Training) semester is the time for students to choose and prepare for the graduation thesis with topics derived from practical activities in businesses that accept OJT.

Starting from 2019, all Phu Xuan University students will conduct their graduation thesis and defense before the university's thesis board. With the graduation thesis, students accumulate 10 specialized credits.