Ngày 30/07, Đại học Phú Xuân đã hoàn thành đánh giá ISO 9001:2015 do Bureau Veritas thực hiện

Tiêu chuẩn uy tín

Theo đó, đây là tiêu chuẩn hiệu quả nhất để chứng minh các tiêu chuẩn chất lượng và sự cải tiến liên tục của Đại học Phú Xuân . là việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng với sự công nhận của tổ chức quốc tế theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

BUREAU VERITAS – chuyên gia chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Trong đợt đánh giá này, Đại học Phú Xuân làm việc với Bureau Veritas. Đây là một tổ chức chứng nhận được UKAS công nhận, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi làm việc cùng các tổ chức như các bạn nhằm giúp các bạn đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn, xác định bất kỳ thiếu sót nào trong hệ thống quản lý và đánh giá doanh nghiệp theo tiêu chuẩn được yêu cầu.

Quá trình lựa chọn chuyên gia đánh giá của chúng tôi bao gồm các hoạt động giám sát và triển khai các chương trình phát triển năng lực chuyên môn để đảm bảo rằng các nguồn l ực của chúng tôi là luôn phù hợp yêu cầu của tiêu chuẩn.

Chúc mừng trường Đại học Phú Xuân đã hoàn thành Đánh giá ngoài Hệ thống Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015  do Bureau Veritas. thực hiện. Đây là một tiêu chuẩn kiểm định chất lượng vô cùng uy tín. Một lần nữa, Đại học Phú Xuân khẳng định chất lượng đào tạo tốt với hệ thống quản lý chất lượng cao cấp.

Xem thêm

>Lợi thế lớn khi chọn Đại học 03 năm

> Học bổng miễn phí ký túc xá toàn khoá cho Tân sinh viên Đại học Phú Xuân

> Đại học Phú Xuân và các trường trong mạng lưới của Tập đoàn EQuest nhận đầu tư từ KKR

> Điểm qua 09 ngành đào tạo bắt nhịp xu thế của Đại học Phú Xuân