Theo Kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, mục tiêu phấn đấu của Tỉnh là xây dựng đội ngũ 10.000 lao động đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp CNTT. Trên cơ sở đó, Đại học Phú Xuân với vai trò là đơn vị đào tạo, luôn tích cực kết nối doanh nghiệp, cam kết giới thiệu việc làm cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên ngành CNTT được Nhà trường bảo đảm “ra trường có việc làm ngay”!

Để đảm bảo mục tiêu về nhân lực tầm nhìn đến năm 2025 của UBND Tỉnh TTHuế đề ra, trường Đại học Phú Xuân sẽ phối hợp cùng các đơn vị trong Tỉnh tổ chức sàn giao dịch việc làm trong lĩnh vực CNTT nhằm kết nối cung – cầu thị trường lao động ngành này, giúp đỡ người lao động có điều kiện nâng cao trình độ và tiếp cận việc làm bền vững. Không những thế, trong kế hoạch này, nhà trường cũng sẽ tổ chức các buổi nói chuyện về định hướng nghề nghiệp CNTT, cơ hội và các chương trình hỗ trợ hấp dẫn đối với học sinh các trường THPT giúp học sinh sớm chọn CNTT là một trong những ngành học đáng quan tâm. Đồng thời, với những đối tượng có nguyện vọng theo ngành CNTT, Đại học Phú Xuân cũng nhận nhiệm vụ phối hợp tổ chức hội nghị chuyển đổi, gắn kết nghề nghiệp với CNTT…


Năm học 2020 – 2021, Nhà trường tiếp tục chọn CNTT là ngành đào tạo mũi nhọn thông qua việc tuyển sinh các hệ chính quy, ngắn hạn và dài hạn khác nhau. Có thể nói, với những nỗ lực trong việc gắn bó thực tiễn việc làm với chương trình đào tạo thông qua mô hình Học tập qua dự án với các giảng viên Doanh nhân, Đại học Phú Xuân đã sẵn sàng để trở thành địa chỉ đào tạo đáng tin cậy đồng hành cùng Kế hoạch phát triển nhân lực ngành CNTT của Tỉnh TTHuế.