Vào ngày 21-22/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn truyền thông cho các trường cao đẳng, đại học trên toàn quốc tại Thành phố Huế. Chương trình nằm trong khuôn khổ kế hoạch triển khai các nhiệm vụ năm 2018 – Quyết định số 369/QĐ-BGDĐT ngày 02/02/2018.

Hội thảo được chủ trì bởi PGS. TS Lê Hải An – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chương trình được thực hiện nhằm mục tiêu bồi dưỡng và trang bị cho các cán bộ làm truyền thông tại các đại học, học viên và trường cao đẳng. Nội dung trong tâm xoay quanh vấn đề về kỹ năng xử lý thông tin báo chí cho các cán bộ phụ trách truyền thông.
Tham dự chương trình có khoảng 350 đại biểu đến từ các đơn vị trên cả nước.