0234.730.6888

15 NĂM THÀNH LẬP PXU

15 năm Trường Đại học Phú Xuân – Một chặng đường, một tự hào