Khoá học dành cho ai?

Khóa học ngắn hạn dành cho các cán bộ kinh doanh, marketing, tuyển sinh, quản trị nội dung website, fan-page chủ shops, người kinh doanh trên mạng, chủ homestay,… hoặc sinh viên các ngành Kinh tế/ Công nghệ/ Ngoại ngữ/ Du lịch hoặc bất cứ ai yêu thích kinh doanh.

Khóa học gồm 2 module:

Module 1: Facebook và Facebook ads

Module 2: Google + Landing page

Kết thúc khóa học học viên có những kiến thức cơ bản nhất và kỹ năng để có thể thực hiện các công việc sau đây:

Tổng thời lượng:32 giờ
Số buổi học:8 buổi
Thời gian:T7, CN
Số buổi/tuần:4 buổi
Cấu trúc bài học (4 giờ): 
+ học lý thuyết1 giờ
+ thực hành3 giờ

 

Mỗi bài học là một nội dung hoàn chỉnh trong lĩnh vực Digital Marketing. Học viên sẽ được các chuyên gia đang làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp hướng dẫn cả về lý thuyết và thực hành với từng nội dung và có thể trực tiếp ứng dụng các nội dung đã học vào công việc hay hoạt động của mình.

Học xong làm được gì?

Kết thúc khóa học học viên có những kiến thức cơ bản nhất và kỹ năng để có thể thực hiện các công việc sau đây:

– Phân tích nhu cầu và đặc điểm khách hàng
– Tạo lập và quản trị fan-page
– Chạy quảng cáo facebook và tối ưu
– Tạo tài khoản và lập quảng cáo trên google
– Viết nội dung quảng cáo Google
– Nghiên cứu chiến lược và xây dựng từ khóa
– Tạo chiến dịch quảng cáo trên Google trên mạng tìm kiếm
– Phân tích hiệu quả marketing campaign

Chứng chỉ

Học viên hoàn thành đầy đủ nội dung khóa học và đạt yêu cầu đầu ra sẽ được cấp chứng nhận “Digital Marketing 4.0” của Trường Đại học Phú Xuân. Những học viên chưa hoàn thành đầy đủ nội dung khóa học có thể tham gia (miễn phí) các nội dung còn thiếu với khóa học sau để đủ điều kiện cấp chứng nhận.

Học phí

Học phí của khóa học là 3,0 triệu đồng/học viên gồm 2 module. Nếu đăng ký từng module thì mức học phí là 1,6 triệu đồng/module. Các nhóm đăng ký được ưu đãi giảm học phí như sau:

NhómMức giảm
– 2 người10%
– 3 người15%
– từ 4 người20%
– Sinh viên (*)20%
– Nhóm 2 sinh viên15%
– Nhóm 3-4 sinh viên25%
– Nhóm 5 sinh viên40%
 
(*) Sinh viên đang học tại Trường Đại học Phú Xuân được giảm 15% học phí, nhóm 2 người: giảm 20%, nhóm 3-4 người giảm 25%