Trong các năm qua, trường Đại học Phú Xuân luôn khuyến khích các bạn sinh viên tham gia hoạt động NCKH với nhiều hình thức hỗ trợ và đồng hành cùng các bạn.

Mở đầu chuỗi hoạt động 2022 chính là chương trình Tập huấn Phương pháp NCKH cho sinh viên với sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thanh – Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiệp, người có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy và kinh doanh, đặc biệt đã chắp bút với nhiều bài báo khoa học có giá trị.

Các thắc mắc của các bạn về Nghiên cứu khoa học được giải đáp trong chương trình tập huấn “Young Researcher – Nhà khoa học trẻ 2022”:

– Hướng dẫn đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học
– Hướng dẫn phát triển ý tưởng đề tài
– Xây dựng mô hình nghiên cứu
– Phân tích số liệu
– Viết và trình bày báo cáo