Giới thiệu về dự án

Dự án nghiên cứu: “Nâng cao vị thế, năng lực cho sinh viên dân tộc thiểu số ở Việt Nam để định hướng lại công việc phù hợp trong tương lai” (Re-WORK ) do Viện Hàn Lâm Anh Quốc tài trợ thực hiện từ tháng 3/2020 đến tháng 12/2021. Mục tiêu dự án nhằm tăng cường khả năng tiếp cận việc làm của sinh viên dân tộc thiểu số ở các vùng khó khăn nằm trong chính sách ưu tiên phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. Re-WORK là một dự án nghiên cứu liên ngành và mang tính đột phá trong việc cải thiện sinh kế/việc làm và cuộc sống xã hội cho thanh niên dân tộc thiểu số ở miền Bắc và Miền Trung Việt Nam. Nghiên cứu hướng tới thúc đẩy sự phối kết hợp giữa các bên liên quan trong việc tạo cơ hội cho những sinh viên thiệt thòi chia sẻ nguyện vọng của mình với các nhà làm chính sách, các cán bộ nghiên cứu để tư vấn xây dựng và hoàn thiện chính sách việc làm công bằng và hiệu quả.

 Nhiệm vụ chính:

 • Góp ý kiến về công cụ thu thập thông tin;
 • Hỗ trợ việc tổ chức thu thập thông tin ở địa phương và đảm bảo việc thu thập thông tin hiệu quả, phù hợp với các nhóm dân tộc thiểu số;
 • Hỗ trợ thử nghiệm công cụ nghiên cứu (bảng hỏi, phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm…);
 • Hỗ trợ việc thu thập thông tin ở địa phương, bao gồm phiên dịch và dịch thuật lại số liệu đảm bảo thông tin chính xác;
 • Kiểm soát chất lượng và quản lý bảng hỏi thu thập thông tin;
 • Hỗ trợ cho việc viết báo cáo chính sách và báo cáo nghiên cứu và diễn đàn trao đổi thông tin trực tuyến;
 • Hỗ trợ tổ chức các diễn đàn trao đổi thông tin trực tuyến và mạng xã hội, và thúc đẩy kết nối mạng lưới giữa các nhóm sinh viên ở các địa phương có triển khai thu thập thông tin;
 • Nhập dữ liệu định lượng vào mẫu thiết kế và phân tích dữ liệu thô;
 • Cập nhật thông tin của nghiên cứu trên trang mạng Website của nghiên cứu;
 • Hiểu và tuân thủ nghiêm chỉnh chính sách đảm bảo an toàn của nghiên cứu;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan tới nghiên cứu khi cần.

 Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp đại học/cao đẳng hoặc sinh viên năm cuối của các trường đại học;
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm nghiên cứu như nhập liệu, thu thập thông tin bảng hỏi…;
 • Có kinh nghiệm làm việc với những người dễ bị tổn thương;
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt, năng động và nhiệt tình trong công việc;
 • Có khả năng làm việc nhóm, sẵn sàng đi công tác;
 • Ưu tiên ứng viên sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số;
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm ứng dụng như Microsoft Office, Excel,…

Thời gian:

 • Ngày bắt đầu: càng sớm càng tốt
 • Ngày kết thúc: 31/12/2021

Mức lương theo thoả thuận

Hồ sơ dự tuyển: 

 • Sơ yếu lý lịch tự thuật (CV) tiếng Việt và tiếng Anh (có thông tin liên lạc của hai người giới thiệu).
 • Đơn xin việc.
 • Bản công chứng các văn bằng, chứng chỉ đã khai trong CV.

Phương thức nộp hồ sơ:

Hạn nộp hồ sơ: ngày 20 tháng 6 năm 2020.


Background

Re-WORK project funded by British Academy from 03/2020 till 12/2021 targeting the employability of young people from ethnic minorities in Vietnam’s disadvantaged areas is a significant, national priority for social and economic development. Re-WORK is a ground-breaking, interdisciplinary study examining the work-livelihood narratives and social practices of young people belonging to ethnic minorities in Northern and Central Vietnam. It responds directly to significant structural inequalities experienced by these young people which means they are vulnerable to low employment prospects and precarious work circumstances. Additionally, it also enables collaborative spaces to empower disadvantaged youth to express their perspectives with policy makers and researchers to inform policy.

 Main responsibilities:

 • Provide comments on data collection instruments;
 • Support the recruitment and promotion of the events at the local level to ensure it is relevant and appropriate to the ethnic minorities of the age group target of this study;
 • Support piloting of the survey, interview, and appreciative inquiry protocols and instruments;
 • Support data collection at the research sites, including the translation and interpretation of data in terms of local cultural meaning;
 • Administer the research instruments/questionnaires;
 • Support the creation of policy and practitioner reports, and digital forum;
 • Support the design of the digital forum and online network, and promote networking among local youth groups across the research field sites;
 • Make data entry and make initial data analysis;
 • Update the research Website;
 • Be aware of and follow the safeguarding policy of the project;
 • Perform miscellaneous job-related duties as assigned.

 Requirements:

 • Graduates with bachelor’s degree and/or final year students;
 • Good advantage given to candidates with experience in research with questionnaire collection, computer data entry skills,…;
 • Experience in working with vulnerable groups;
 • Good communication skills, strong enthusiasm in work;
 • Good teamwork and ready to travel to remote field sites;
 • Fluent in English and/or ethnic minority local language(s) to be strong advantage;
 • Ability to work in Excel and Microsoft Office, proficiency in ICT to be advantage.

Duration:

 • Starting date: As soon as possible;
 • Ending date: 31 December 2021.

How to apply?

Application includes:

 • C.V in Vietnamese and English language (including two positive references).
 • Letter of application
 • Copies of degrees and certificates as stated in C.V. (if any).

How to apply:

The closing date for application: 20th June 2020.