Giới thiệu về dự án

Dự án nghiên cứu: “Nâng cao vị thế, năng lực cho sinh viên dân tộc thiểu số ở Việt Nam để định hướng lại công việc phù hợp trong tương lai” (Re-WORK ) do Viện Hàn Lâm Anh Quốc tài trợ thực hiện từ tháng 3/2020 đến tháng 12/2021. Mục tiêu dự án nhằm tăng cường khả năng tiếp cận việc làm của sinh viên dân tộc thiểu số ở các vùng khó khăn nằm trong chính sách ưu tiên phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. Re-WORK là một dự án nghiên cứu liên ngành và mang tính đột phá trong việc cải thiện sinh kế/việc làm và cuộc sống xã hội cho thanh niên dân tộc thiểu số ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Nghiên cứu hướng tới thúc đẩy sự phối kết hợp giữa các bên liên quan trong việc tạo cơ hội cho những sinh viên thiệt thòi chia sẻ nguyện vọng của mình với các nhà làm chính sách, các cán bộ nghiên cứu để tư vấn xây dựng và hoàn thiện chính sách việc làm công bằng và hiệu quả.

 Nhiệm vụ chính:

 • Thực hiện phân tích tài liệu và viết tổng quan tài liệu;
 • Lên kế hoạch chi tiết và tổ chức khảo sát, phỏng vấn và hội thảo tham vấn ý kiến ở cấp địa phương;
 • Hỗ trợ thu thập thông tin ở địa bàn khảo sát, bao gồm dịch sang ngôn ngữ địa phương trong trường hợp cần thiết;
 • Ghi chép và viết biên bản trong quá trình làm khảo sát/phỏng vấn/hội thảo tham vấn ý kiến về nghiên cứu;
 • Sao chép băng phỏng vấn và dữ liệu nghiên cứu và dịch sang tiếng Anh những dữ liệu thiết yếu;
 • Tổ chức lưu trữ dữ liệu và quản lý dữ liệu gồm đặt tên băng dữ liệu, xây dựng file quản lý dữ liệu…
 • Hỗ trợ giám sát và kiểm soát chất lượng việc thu thập thông tin bảng hỏi khảo sát do cán bộ điều tra ở các vùng nghiên cứu thu thập;
 • Nhập dữ liệu định lượng vào mẫu thiết kế và phân tích dữ liệu thô;
 • Kết nối, thúc đẩy thảo luận và trao đổi thông tin giữa các nhóm sinh viên dân tộc thiểu số các vùng thu thập thông tin qua mạng xã hội (chẳng hạn, facebook…);
 • Cập nhật thông tin của nghiên cứu trên trang mạng Website của nghiên cứu;
 • Nhận thức và tuân thủ nghiêm chỉnh chính sách đảm bảo an toàn của nghiên cứu;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan tới nghiên cứu khi cần.

 Yêu cầu:

Ứng cử viên dự tuyển vào vị trí trợ lý nghiên cứu cần có những tiêu chuẩn sau:

 • Tốt nghiệp đại học/cao đẳng.
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm nghiên cứu như nhập liệu, thu thập thông tin định tính…;
 • Có kinh nghiệm làm việc với các nhóm dễ bị tổn thương;
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt, năng động và nhiệt tình trong công việc;
 • Có khả năng làm việc nhóm, sẵn sàng đi công tác;
 • Ưu tiên ứng viên sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số và/hoặc tiếng Anh trong giao tiếp;
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm ứng dụng như Microsoft Office, Excel,…

Thời gian:

 • Ngày bắt đầu: càng sớm càng tốt
 • Ngày kết thúc: 31/12/2021

Mức lương theo thoả thuận

Hồ sơ dự tuyển: 

 • Sơ yếu lý lịch tự thuật (CV) tiếng Việt và tiếng Anh (có thông tin liên lạc của hai người giới thiệu).
 • Đơn xin việc.
 • Bản công chứng các văn bằng, chứng chỉ đã khai trong CV. 

Phương thức nộp hồ sơ:

Hạn nộp hồ sơ: ngày 8 tháng 6 năm 2020.


Background

Re-WORK project funded by British Academy from 03/2020 till 12/2021 targeting the employability of young people from ethnic minorities in Vietnam’s disadvantaged areas is a significant, national priority for social and economic development. Re-WORK is a ground-breaking, interdisciplinary study examining the work-livelihood narratives and social practices of young people belonging to ethnic minorities in Northern and Central Vietnam. It responds directly to significant structural inequalities experienced by these young people which means they are vulnerable to low employment prospects and precarious work circumstances. Additionally, it also enables collaborative spaces to empower disadvantaged youth to express their perspectives with policy makers and researchers to inform policy.

Main responsibilities:

 • Conduct document analysis and support the writing of literature/document review;
 • Make detailed arrangements for survey, interviews, and appreciative inquiry workshops at the local level;
 • Support data collection at research sites, including supporting the translation of ethnic minority languages if needed;
 • Take notes and write data memos during survey / interviews / appreciative inquiry activity;
 • Transcribe interviews and field data and translate important files into English if possible;
 • Organise data storage and integrity and manage research data including labeling the files, developing data log file, etc.
 • Support to supervise survey data collection by local enumerators and control its quality;
 • Conduct data entry as per designed format and make analysis of raw data;
 • Promote the discussion and exchange among ethnic minority youth across the research sites through social network such as Facebook, Zalo, etc.;
 • Update the research Website on regular basis;
 • Be aware of and follow the safeguarding policy of the project;
 • Perform miscellaneous job-related duties as assigned. 

Requirements:

 • Bachelor’s Degree in any field;
 • At least two years’ work experience, preferably in research with computer data entry skills, qualitative data collection;
 • Experience in working with vulnerable groups;
 • Good communication skills, strong enthusiasm in work;
 • Good teamwork and ready to travel to remote field sites;
 • Fluent in ethnic minority local language(s) and/or English to be strong advantage;
 • Ability to work in Excel and Microsoft Office, proficiency in ICT to be advantage.

Duration:

·       Starting date: As soon as possible;

 • Ending date: 31 December 2021.

How to apply?

Application includes:

 • V in Vietnamese and English language (including two positive references).
 • Letter of application
 • Copies of degrees and certificates as stated in C.V.

How to apply:

The closing date for application: 8th June 2020.