Danh sách trúng tuyển đợt 1, 41-80

STT SBD Họ Tên Tổng điểm
41 40013338 DƯƠNG THỊ THU HÀ 16.25
42 30002169 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 15.75
43 30009880 NGUYỄN THỊ TÚ ANH 15.75
44 32001906 TRẦN THỊ MINH CHÂU 15.75
45 34000805 DƯƠNG VĂN CƯỜNG 15.75
46 34005633 TRẦN THỊ HIẾU 15.6
47 30016874 ĐOÀN THỊ XOAN 15.5
48 31000533 LÊ MINH HIẾU 15.5
49 33011966 HỒ THỊ PHƯƠNG DIỆU 15.5
50 38000014 NGUYỄN THỊ HẢI ÂU 15.5
51 34011924 PHAN THỊ QUỲNH NHƯ 15.35
52 34011952 PHAN THỊ NHƯ QUỲNH 15.3
53 40001987 NGUYỄN THỊ LOAN 15.25
54 38003041 HỒ THỊ MỸ TUYẾT 15
55 30003302 NGUYỄN THỊ TRANG 14.95
56 40011589 ĐỖ THỊ TƯỜNG 14.8
57 34013077 NGUYỄN ĐẶNG HOÀNG HẬN 14.75
58 40013869 LƯƠNG VĂN THANH TUYỀN 14.75
59 33006004 PHAN HỮU ĐẠT 14.5
60 37011453 LÊ THỊ HỒNG PHÚC 14.25
61 34013167 NGUYỄN THỊ LY LY 14.2
62 40013873 MÔNG THỊ TUYẾT 14
63 33005291 PHẠM THỊ KIM OANH 13.75
64 31005692 DƯƠNG THỊ HỒNG THỦY 23.5
65 29002189 LÊ THỊ TÚ 22.35
66 30007796 NGUYỄN THỊ LY NA 22
67 31009170 LÊ THỊ HỒNG DÀN 21.75
68 63005949 CHỜ THỊ NGA 21.5
69 30008477 BÙI THỊ TRANG 20.5
70 35011925 ĐINH THỊ BÉ 19.75
71 42003061 KON SƠ K’ TRẦM 19.75
72 29005929 PHẠM THỊ NGA 19.55
73 34013726 TRẦN NGỌC THỌ 19.5
74 27002857 NGÔ THỊ HUYỀN TRANG 19.25
75 33009034 VÕ QUANG 19.25
76 39003071 LÊ ĐÌNH NAM 19.25
77 38003604 TRẦN THÀNH ĐÔ 19
78 34012351 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 18.75
79 32001127 PHAN ANH ĐỨC 18.5
80 30008823 NGUYỄN VĂN TUẤN 18.25
Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6 Trang 7 Trang 8