Ngày 22/5/2022 – Chương trình đào tạo và nâng cao kỹ năng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử cho các doanh nghiệp do nữ làm chủ đã được tổ chức tại Trung Tâm Chuyển Đổi Số và Đổi Mới Sáng Tạo trường Đại học Phú Xuân – 28 Nguyễn Tri Phương, TP Huế.

Đây cũng là buổi lễ ra mắt đầu tiên của dự án AAGF-R4-00122, với sự tham gia của 4 thành viên trong Ban Điều hành – là các cựu sinh viên Úc và là những giảng viên tiêu biểu tại các trường đại học và 8 Cố vấn Dự án – là những doanh nhân có kinh nghiệm trong các lĩnh vực Thương mại Điện tử, Pháp luật, Xúc tiến thương mại.

AAGF-R4-00122 là dự án cộng đồng được tài trợ bởi Quỹ hỗ trợ cựu sinh viên Úc (AAGF) thuộc Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực (Aus4Skills). Với mục tiêu trang bị cho các nữ chủ doanh nghiệp các kiến thức cần thiết về E-comere – và sự dịch chuyển hành vi của khách hàng sang các sàn thương mại điện tử, dự án giúp các nữ chủ doanh nghiệp có được các kiến thức cần thiết để thiết kế chiến lược kinh doanh phù hợp – thích nghi với sự thay đổi và biến động liên tục của khách hàng và thị trường trong thời đại số. Toàn bộ dự án sẽ thực hiện bởi các cựu sinh viên Úc hiện đang làm việc tại các trường Đại học trên địa bàn thành phố Huế – Đà Nẵng.

Dự án hướng tới tăng cường sự lãnh đạo của phụ nữ, hỗ trợ các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ vượt qua những thách thức liên quan đến kỹ năng số để có thể kinh doanh hiệu quả trên các sàn thương mại điện tử ở Việt Nam.

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp kết nối với nhau và thảo luận về các cơ hội và định hướng sắp tới trong việc kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, giúp các doanh nghiệp duy trì và phát triển năng lực của mình nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.