1.Phôi, mẫu chứng chỉ “Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản”

Ngày 21/6/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), theo đó:

Chứng chỉ ứng dụng CNTT là chứng chỉ quốc gia nhằm xác nhận trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trung tâm Tin học iTD – Trường Đại học Phú Xuân thông báo phôi, mẫu chứng chỉ “Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản”.

Mẫu phôi chứng chỉ và việc quản lý phôi chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo”. Đây là mẫu phôi do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp

2.Phôi, mẫu chứng chỉ “Nghiệp vụ điều hành du lịch”