Nhà Trường thông báo về việc thực hiện tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2023 – 2024
1. Thời gian
1.1. Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên giữa khoá
Ngày 18/8/2023 (thứ Sáu)
– Buổi sáng: Từ 8h00 – 11h30 dành cho khóa 19
– Chiều: Từ 14h00 – 17h30 dành cho khóa 20
1.2. Hoạt động chào đón tân sinh viên
PXU – WATER EDM FESTIVAL – Lễ hội nước kết hợp âm nhạc điện tử
Từ 15h00 – 19h00 ngày 20/8/2023 (Chủ nhật)
2. Địa điểm
Cơ sở 2 trường Đại học Phú Xuân, số 176 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế.
3. Trang phục: Áo đồng phục Trường (theo khoá), mang thẻ sinh viên.
4. Các lớp sinh viên
– Ban Cán sự các lớp sinh viên khoá 18, 19 và 20 triển khai thông báo toàn thể sinh viên tham gia học tập tuần sinh hoạt công dân – sinh viên giữa khoá theo quy định và tham gia các hoạt động chào mừng tân sinh viên;
– Theo dõi và báo cáo danh sách sinh viên tham gia cho CVHT, Khoa/ngành và Phòng Đào tạo – Công tác sinh viên vào cuối mỗi buổi học;
– Sinh viên không tham gia sẽ bị xử lý theo quy chế và xem như không hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện của học kỳ và năm học.
* Lưu ý: Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khoá dành cho sinh viên K21 và cuối khoá dành cho sinh viên K18 sẽ có thông báo cụ thể sau.
Đề nghị sinh viên các lớp nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung Thông báo trên./
Chi tiết: Tại đây.