PĐT kính thông báo đến các bạn kế hoạch đăng ký học phần online trên hệ thống UMS (căn cứ trên Kế hoạch giảng dạy HK Fall 23-24)
Cụ thể:
Đối tượng: sinh viên Khoá 18,19,20
Thời hạn đăng ký: từ 10/08/2023 – 13/08/2023
Link đăng ký: https://ums.phuxuan.edu.vn
* Điều chỉnh đăng ký học phần
Sinh viên được điều chỉnh rút bớt học phần đăng ký. Việc rút bớt học phần trong khối lượng học tập đã đăng ký được thực hiện trong 01 tuần kể từ ngày kết thúc đăng ký học phần.
Ngoài thời hạn quy định trên, học phần vẫn được giữ nguyên và nếu sinh viên không đi học học phần này sẽ được xem như tự ý bỏ học, sinh viên phải nhận điểm F và bị tính 100% học phí của học phần bỏ học.
Lưu ý: Sau khi kết thúc thời gian đăng ký nói trên, Phòng Đào tạo chỉ giải quyết cho những trường hợp sinh viên rút bớt hoặc đăng ký bổ sung học phần cho đến ngày 26/8/2023 nếu có lý do chính đáng và trực tiếp đăng ký bổ sung/rút đăng ký tại Phòng Đào tạo.
**NHỮNG LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ HỌC **
Để thuận tiện trong việc đăng ký học phần, PĐT xin các bạn lưu ý những vấn đề sau khi đăng ký:
  1. Đọc kỹ Kế hoạch giảng dạy, TKB đã được thông báo trước đó để nắm rõ lộ trình học của mình: đăng ký đúng môn đúng giai đoạn.
  2. Đối với những môn chung: các bạn lưu ý đọc kỹ thời gian trên thông tin của học phần đăng ký để tránh trường hợp trùng lịch, riêng môn tiếng anh những bạn rớt tiếng anh 2 thì sẽ không được đăng ký tiếng anh 3
  3. Đối với những học phần học lại: không đăng ký online mà nộp đơn đăng ký học lại tại PĐT.
  4. Đối với học vượt: Liên hệ GV cố vấn để được tư vấn chuyên môn và có ý kiến về việc học vượt.
  5. Sau thời hạn khoá đăng ký, sinh viên nào không tham gia đăng ký online sẽ phải làm Đơn đăng ký học phần và trình bày lý do hợp lý.
Trân trọng thông báo.
P/S: nếu gặp trở ngại nào trong việc đăng ký online, các bạn vui lòng liên hệ PĐT để được hướng dẫn thêm.
Chi tiết tại đây.