THÔNG BÁO

Thông báo v/v tổ chức Hội nghị tư vấn việc làm và tuyển dụng lao động vào ngày 17/4/2015