04 Th2 2015

Thông báo v/v tổ chức Hội nghị tư vấn việc làm và tuyển dụng lao động vào ngày 17/4/2015

Đại học Phú Xuân – Thông báo v/v tổ chức Hội nghị tư vấn việc làm và tuyển dụng lao động vào ngày 17/4/2015

Nội dung chi tiết THÔNG BÁO (Bao gồm 01 trang) : Bấm tại đây để xem

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân