Đại học Phú Xuân – Thông báo thi lấy chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ năm 2014 – 2015

TIN HỌC ỨNG DỤNG

Học phí

1

Tin A

200.000đ

2

Tin B

250.000đ

3

Kế toán máy

200.000đ

NGOẠI NGỮ

 

1

Chứng chỉ A

200.000đ

2

Chứng chỉ B

250.000đ

3

Chứng chỉ C

300.000đ

* Tổ chức thi liên tục, thủ tục đơn giản, cấp phát chứng chỉ nhanh,
* Đặc biệt trung tâm giảm 5% HP cho nhóm đăng ký >5 HV  và 10% HP cho nhóm đăng ký >10 HV,
* Giảm 10% HP cho sinh viên trường ĐH Phú Xuân.
Địa chỉ liên hệ và đăng ký: 
      Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tổng hợp – ĐH Phú Xuân.
      Địa chỉ: 28 Nguyễn Tri Phương – Tp. Huế.
      Điện thoại: 0543.823.385; 0905.778.098.
      Email: ttdtbdth@gmail.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *