có nên học đại học phú xuân

Để đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, Trường ĐH Phú Xuân ban hành quy định bảo mật thông tin, an ninh mạng áp dụng cho toàn thể giảng viên, cán bộ Trường ĐH Phú Xuân.

I.Phạm vi và đối tượng áp dụng

  1. Quy định về công tác đảm bảo bảo mật thông tin trong hoạt động công nghệ thông tin (CNTT) của các khoa, phòng ban trực thuộc Đại học Phú Xuân
  2. Quy định này áp dụng đối với các khoa, phòng ban và các giảng viên, cán bộ thuộc thuộc Trường Đại học Phú Xuân.

II.Phạm vi và tài nguyên đảm bảo bảo mật thông tin

  1. Hệ thống mạng của Trường Đại học Phú Xuân gồm:

– Hệ thống đường truyền dữ liệu, đường kết nối Internet;

– Hệ thống mạng có dây, không dây;

– Các trang thiết bị CNTT được kết nối mạng trong đơn vị.

  1. Hệ thống tài nguyên mạng và ứng dụng CNTT bao gồm:

– Hệ thống thư điện tử;

– Hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu đào tạo, tuyển sinh, kế toán, nhân sự;

– Cổng thông tin điện tử và hệ thống website;

Chi tiết quy định: Tại đây.