Đại học Phú Xuân – Thông báo Lịch thi tốt nghiệp đại học K9, cao đẳng K10 đợt 1 năm 2015

Gồm các môn: Cơ sở, Chuyên ngành, Lý luận chính trị
I- Lịch thi: 

Số TT

Buổi thi

Môn thi

Ngành, Hệ đào tạo

1

Sáng 22/5/2015

Cơ sở

Các ngành hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông Đại học

2

Sáng 23/5/2015

Chuyên ngành

Các ngành hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông (Đại học và Cao đẳng)

3 Sáng 24/5/2015

Triết học

Các ngành hệ Đại học, Cao đẳng

Đường lối CM của Đảng

Tư tưởng Hồ Chí Minh

II- Sinh viên cần lưu ý các điểm sau:
1- Sinh viên phải theo dõi danh sách phòng thi và số báo danh để dự thi. Danh sách sinh viên thi tốt nghiệp được niêm yết tại cơ sở 2, số 176 Trần Phú – Huế vào ngày 21/5/2015.
2- Thời gian thi, địa điểm thi: Tổ chức thi tại cơ sở 2 của Trường (176 Trần Phú-Huế). Sinh viên có mặt tại phòng thi qui định buổi sáng lúc 7 giờ 00 để dự thi.
3- Trang phục: Nghiêm túc.
4- Đến thi, sinh viên phải xuất trình Thẻ sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân, nếu mất phải làm Giấy chứng nhận trước ngày thi 5 ngày.
5- Sinh viên phải hoàn tất nghĩa vụ đóng học phí toàn khoá học trước ngày 12/5/2015. Riêng những sinh viên bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp nộp trước ngày 9/5/2015.
6- Đối với sinh viên thi hỏng tốt nghiệp các khoá trước phải nộp lệ phí thi lại 80.000đ/môn thi. Đối với sinh viên các khóa trước nay về thi trả nợ học phần và đủ điều kiện thi tốt nghiệp nộp lệ phí 240.000đ cho cả 3 môn thi. Nộp tại Phòng Giáo vụ-CTSV trước ngày 15/5/2015 để làm danh sách dự thi.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *