Tin tức

Đại Học Phú Xuân phối hợp với Viện Krivet Hàn Quốc tổ chức hội thảo kỹ năng cho sinh viên

02 buổi hội thảo đã cung cấp cho sinh viên PXU những kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng hỗ trợ nghề nghiệp cần thiết. Nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết, bên cạnh các hoạt động học tập thực tiễn tại lớp và tại doanh nghiệp liên kết, […]

Read More…

ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN ĐÓN TIẾP ĐOÀN LÀM VIỆC TỪ VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP HÀN QUỐC KRIVET

Với mong muốn giúp sinh viên nâng cao nhận thức, kỹ năng và trải nghiệm về các nghề và dịch vụ chuyên nghiệp cùng với việc nâng cao khả năng thích ứng với sự biến đổi nhanh chóng của thị trường lao động, trường Đại học Phú Xuân triển khai chương trình hợp tác, đón […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with