Trường Đại học Phú Xuân tổ chức Seminar Khoa Học với Chủ đề “Nghiên cứu khoa học Xã hội tại Việt Nam: Triển vọng hội nhập Quốc tế”

Trường Đại học Phú Xuân tổ chức Seminar Khoa Học với Chủ đề “Nghiên cứu khoa học Xã hội tại Việt Nam: Triển vọng hội nhập Quốc tế”

Ngày 23-11 vừa qua, Trường Đại học Phú Xuân đã tổ chức Seminar khoa học về chủ đề “Nghiên cứu khoa học xã hội tại Việt Nam: Triển vọng hội nhập quốc tế”. Câu hỏi được đặt ra trong buổi…