Tin tức

Ngành Hướng Dẫn Du Lịch học những gì?

hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Năm 2020, cả nhân loại đang đối mặt với những khó khăn do thiên tai và đại dịch. Điều này gây thiệt hại lớn cho ngành du lịch nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung. Tuy nhiên, du lịch vẫn được đánh giá là một trong những ngành “hot” nhất trong tương […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with