Tin tức

Cơ hội học liên thông chuyển tiếp lên đại học chính quy tại Phú Xuân

Học liên thông chuyển tiếp từ trung cấp, cao đẳng lên đại học là hình thức đào tạo được Bộ giáo dục cho phép thực hiện. Đối tượng học là người đã tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng có nhu cầu học tiếp các chương trình đại học theo hướng đúng chuyên môn hoặc […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with