Tin tức

Lịch thi kết thúc học phần HK 1 (2014 – 2015) – Lần 1 – Khóa 12

Đại học Phú Xuân – Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ 1 (2014 – 2015) – Lần 1 – Khoá 12 Xem đầy đủ lịch thi (Bao gồm 03 trang) : Bấm tại đây để xem ______________________________________ Chú ý: 1. Địa điểm thi: Cơ sở 2, 176 Trần Phú – Tp. Huế.. 2. Thời gian bắt […]

Read More…

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 (NH: 2014 – 2015) – Lần 1 – Khóa 10

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 (NH: 2014 – 2015) – Lần 1 – Khóa 10. Xem đầy đủ lịch thi (Bao gồm 04 trang) : Bấm tại đây để xem ____________________________________ Chú ý: 1. Địa điểm thi: Cơ sở 2, 176 Trần Phú – Tp. Huế.. 2. Thời gian bắt đầu thi (mở đề): […]

Read More…

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 (NH: 2014 – 2015) – Lần 1 – Khóa 9 và 11.

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 (NH: 2014 – 2015) – Lần 1 – Khóa 9 và 11. Xem đầy đủ lịch thi (Bao gồm 06 trang) : Bấm tại đây để xem ______________________________________ Chú ý: 1. Địa điểm thi: Cơ sở 2, 176 Trần Phú – Tp. Huế.. 2. Thời gian bắt đầu thi […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with