Tin tức

Tại sao kết bạn bốn phương sẽ giúp bạn hoàn thiện bản thân?

kết bạn bốn phương

Đại học có gì hấp dẫn? Những giờ học tín chỉ; những lớp học vượt, những lớp học chung theo level ngoại ngữ, những giờ tự học tại thư viên, những buổi sinh hoạt ở các Câu lạc bộ, Nhóm, Hội; những chương trình trao đổi sinh viên với các trường bạn; những cơ hội […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with