Tin tức

Trường đại học dạy ngành Kinh tế quốc tế ở Việt nam?

Nếu muốn theo học ngành này, phụ huynh và học sinh có thể xem danh sách các trường đại học có ngành Kinh tế quốc tế dưới đây. – Khu vực miền Bắc: Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội Học viện Chính sách và Phát triển Học viện Ngoại giao […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with