Với mô hình đào tạo song song ASK: Thái độ – Kỹ năng – Kiến thức (Attitude – Skills – Knowledge), trường Đại học Phú Xuân đã đẩy mạnh việc mời giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy. Ngoài việc học tiếng Anh qua hệ thống Equest, sinh viên trường Phú Xuân còn có cơ hội học tập, và rèn luyện giao tiếp với người bản xứ. Để giúp các sinh viên làm quen dần với việc học cùng giảng viên nước ngoài, thầy Patrick Johnson, giảng viên người Mỹ sẽ tham gia giảng dạy cho sinh viên trường Đại học Phú Xuân. Không những sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh mà những lớp thuộc ngành khác đều được học với giảng viên bản ngữ. Từ đó, toàn bộ sinh viên của Trường đại học Phú Xuân đều có cơ hội được học với giảng viên nước ngoài nhằm giúp sinh viên nâng cao kỹ năng nghe nói, tự tin giao tiếp với người nước ngoài.
Ngoài  kiến thức chuyên ngành đã học, sinh viên Phú Xuân hình thành nhiều  kỹ năng, trong đó có kỹ năng giao tiếp tốt với người nước ngoài thông qua việc học ngoại ngữ với người bản ngữ. Chính điều này sẽ giúp cho sinh viên ra trường đáp ứng nhu cầu lao động thời Cách mạng Công nghiệp 4.0