Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác Doanh nghiệp nhằm mang đến môi trường học tập thực chiến và cơ hội việc làm cho sinh viên, tối 14/01 vừa qua, Đại học Phú Xuân đã kí kết Bản Ghi nhớ Hợp tác với Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế là một tổ chức thành viên của hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam được thành lập với mục đích gắn kết các doanh nhân, giao lưu, hợp tác để cùng phát triển với hơn 100 hội viên chính thức.

Hợp tác với Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ là đòn bẩy giúp Đại học Phú Xuân đẩy mạnh phát triển môi trường giáo dục ứng dụng. Với mục tiêu chung nhằm khai thác tiềm năng cơ sở vật chất, con người, kinh nghiệm của hai bên phục vụ công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hỗ trợ sinh viên mang lại lợi ích cho hai bên. Thông qua việc hợp tác, nâng cao hình ảnh và vị thế của hai bên, tăng cường hơn nữa truyền thống hợp tác giữa hai bên, tạo điều kiện hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.

Theo đó, những lợi ích mà sinh viên Phú Xuân nhận được phải kể đến là:

  • Cơ hội đến tham quan tìm hiểu thực tế sản xuất và kinh doanh, thực tập và nghiên cứu khoa học tại các doanh nghiệp là thành viên của Hội;
  • Tiếp cận các cơ hội việc làm trong Mạng lưới Doanh nghiệp của Hội;
  • Tham gia nhiều lớp học với các Giảng viên Doanh nhân trẻ là hội viên của Hội.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Phú Xuân cũng sẽ hỗ trợ và chung tay trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng, môi trường đào tạo và các khoá học theo đặt hàng của Hội.

Thạc sĩ Bùi Thị Hiếu, phụ trách Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiệp trường Đại học Phú Xuân cho biết: “Trường Đại học Phú Xuân đang đẩy mạnh hợp tác với Doanh nghiệp cả trong và ngoài nước. Kí kết hợp tác lần này với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ là cơ hội để sinh viên Phú Xuân tiếp cận gần hơn với mạng lưới Doanh nhân trẻ Huế và các Doanh nghiệp thành viên của Hội. Xây dựng chương trình đào tạo gắn kết chặt chẽ giữa Nhà trường – Doanh nghiệp theo chuẩn CDIO luôn là kim chỉ nam trong việc phát triển môi trường giáo dục thực chiến tại Đại học Phú Xuân.”

Kí kết này một lần nữa khẳng định triết lý giáo dục của Đại học Phú Xuân: đào tạo gắn liền với nhu cầu của nền kinh tế, phát triển nghề nghiệp của sinh viên và đảm bảo việc làm.

Xem thêm

> Đại học Phú Xuân kí kết hợp tác với Không gian Lưu niệm Lê Bá Đảng.

> Gắn kết hợp tác với Intrase về chương trình “Học Đại học Phú Xuân – Thực tập có lương tại Nhật Bản”