Sau thời gian học trực tuyến 1 tuần (từ 22/02 đến 27/02) do ảnh hưởng dịch bênh COVID-19, sinh viên ĐH Phú Xuân sẽ trở lại trường học tập trung từ 01/03. 

Kế hoạch và yêu cầu về việc học tập trung tại trường cụ thể như sau:

  • Thời gian: Từ 1/3/2021
  • Yêu cầu tất cả Sinh viên phải cài đặt và khai báo ý tế bắt buộc trên app Hue-S trước 5 ngày, cụ thể:

Hướng dẫn khai  ứng dụng HUE-S

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, sinh viên ĐH Phú Xuân cần nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đồng thời, tích cực truyền thông đến người thân, bạn bè cùng thực hiện nghiêm các chỉ thị của Chính Phủ.  

Xem thêm

> Cùng sinh viên Ngôn ngữ Trung trò chuyện đầu năm

> Hành trình trở thành Phụ trách Kinh doanh Hue Travel của chàng cựu SV Phú Xuân