TIN TỨC HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Sinh viên ngành CNTT Trường Đại học Phú Xuân tham quan thực tế tại doanh nghiệp