0234.730.6888

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Sinh viên ngành CNTT Trường Đại học Phú Xuân tham quan thực tế tại doanh nghiệp