Sáng 16/09/2019 Trường Đại học Phú Xuân đã tổ chức lễ Xuất quân – Học kỳ Quân đội tại cơ sở 2 – Trường Đại học Phú Xuân – 176 Trần Phú, Huế

Học kỳ quân đội ở Đại học Phú Xuân là bước đầu tiên các bạn phải sống xa nhà nhằm rèn luyện kỹ năng thái độ trong môi trường quân đội trong 3 tuần trước khi bước vào môi trường học tập tại Đại học.

Học kỳ quân đội là một trong những học phần bắt buộc đối với tất cả sinh viên học tại Đại học Phú Xuân giúp các bạn có những tác phong tốt khi học tập tại Trường cũng như bước vào môi trường công việc sau tốt nghiệp. Thầy Hiệu trưởng Đàm Quang Minh khẳng định “học kỳ quân đội là môi trường quan trọng để rèn luyện tính tự lập tốt nhất, có thể tự lo được cho bản thân, biết chịu trách nhiệm với bản thân”.

Sau buổi lễ Xuất quân, các bạn sinh viên khóa 17 đã tham gia lễ Khai giảng học kỳ Quân đội tại Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng, nơi các bạn thực sự rèn luyện, học tập trong môi trường đầy tính kỷ luật.

Chúc các bạn tân sinh viên khóa 17 có những kỷ niệm thú vị, hoàn thành và có kết quả tốt trong học kỳ Quân đội