TIN TỨC HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Sinh viên Đại học Phú Xuân trải nghiệm làm “hướng dẫn viên du lịch”