15 NĂM THÀNH LẬP PXU

Ra mắt Ban lãnh đạo mới – Bước ngoặt lịch sử trong dịp kỉ niệm 15 năm thành lập Trường