[kc_row use_container=”yes” force=”no” column_align=”middle” video_mute=”no” _id=”88552″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”883998″][kc_column_text _id=”583279″ css_custom=”{`kc-css`:{}}”]

PHỤ LỤC

DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN

ISO 9001:2015 ÁP DỤNG VÀO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN

STT

TÊN TÀI LIỆU

MÃ HIỆU

1 Sổ tay chất lượng QM/PXU
2 Quy trình tuyển sinh 01-QT/TS/PXU
3 Quy trình xây dựng chương trình đào tạo 02-QT/CT/PXU
4 Quy trình tổ chức đào tạo 03-QT/ĐT/PXU
5 Quy trình công tác sinh viên 04-QT/CTSV/PXU
6 Quy trình tốt nghiệp 05-QT/TN/PXU
7 Quy trình truyền thông 06-QT/TT/PXU
8 Quy trình thư viện 07-QT/TV/PXU
9 Quy trình đảm bảo chất lượng 08-QT/TC/PXU
10 Quy trình quản lý hệ thống công nghệ thông tin 09-QT/IT/PXU
11 Quy trình tài chính kế toán 10-QT/TC/PXU
12 Quy trình nhân sự 11-QT/NS/PXU
13 Quy trình hành chính 12-QT/HC/PXU
14 Quy trình quản lý văn bằng, chứng chỉ và phụ lục văn bằng 13-QT/VBCC/PXU

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]