Hiện nay, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Trung Quốc ra trường có việc làm ngay rất cao, để đáp ứng tốt hơn nữa công việc trong tương lai, lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, sinh viên cần quan tâm bồi dưỡng cho mình những kỹ năng cần thiết sau:

1. Kỹ năng cứng

–    Có khả năng quản lí thời gian, kĩ năng thích ứng, kĩ năng học và tự học, kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, đưa ra giải pháp, kiến nghị, kĩ năng phân tích và tổng hợp;
–    Có năng lực phát triển nghề nghiệp, biết tự đánh giá, tự học và tự rèn luyện nhằm nâng cao năng lực bản thân, chất lượng, hiệu quả công việc. Biết phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới.

2. Kỹ năng mềm

Các kĩ năng cá nhân

–    Quản lý tốt thời gian và nguồn lực cá nhân; thích ứng với sự phức tạp của thực tế; tự đánh giá kết quả công việc, hoàn thành công việc đúng hạn, đặt mục tiêu, tự phát triển bản thân, tự trau dồi và phát triển nghề nghiệp.

Kĩ năng làm việc nhóm

–    Có năng lực quản lý, điều phối và phát huy trí tuệ tập thể.
–    Hình thành nhóm làm việc hiệu quả; vận hành và phát triển nhóm; lãnh đạo nhóm (quản lý, phân công nhiệm vụ, phối hợp cá nhân trong nhóm, sử dụng các phương pháp động viên…), làm việc trong các nhóm khác nhau.

Kĩ năng quản lý và lãnh đạo

–    Có khả năng lãnh đạo, quản lí những thay đổi hoặc áp dụng những tiến bộ mới trong các hoạt động nghề nghiệp.

Kĩ năng giao tiếp

–    Giao tiếp tốt bằng văn bản và lời nói (trao đổi, thuyết trình), truyền đạt thông tin và chuyển giao kiến thức dưới dạng nói và viết
–    Có khả năng áp dụng những kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tinh tế trong các hoàn cảnh cụ thể và đa dạng.

3. Kĩ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ

–    Giao tiếp được bằng ngoại ngữ (tiếng Trung Quốc) với trình độ tiếng Trung Quốc cấp 5 HSK (tương đương trình độ C1 Khung tham chiếu Châu Âu) trở lên.
–    Giao tiếp được bằng ngoại ngữ khác với trình độ tương đương B1 Khung tham chiều Châu Âu trở lên.

4. Kỹ năng công nghệ thông tin

–    Sử dụng thành thạo các công cụ tin học như các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các phàn mềm phục vụ công tác chuyên môn (EView, SPSS…); thành thạo trong việc tìm kiếm tài liệu trên Internet phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu. Có khả năng tổ chức lưu trữ thông tin trên máy tính vả sử dụng máy tính để giải quyết các vấn đề thông dụng. Sử dụng tốt một hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể. Có khả năng phân tích, đánh giá và lập trình quản lý thông qua macro và môđun đơn giản trong Visual Basic.
–    Các kỹ năng máy tính cần thiết: làm quen với vị trí làm việc của người phiên dịch, dịch có trợ giúp của máy tính, dịch tự động có sự trợ giúp của con người, học từ các nguồn điện tử: dữ liệu và tiếp cận tới các nguồn số hoá, đơn phương (web) và 2 chiều (email), giao tiếp từ xa…

Tự bồi dưỡng cho bản thân những kỹ năng cần thiết, sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ có nhiều cơ hội việc làm với mức lương khủng, dễ dàng đáp ứng với nhu cầu công việc, tương lai của bạn nằm ở chính bạn, hãy bắt đầu ngay bây giờ.

Xem thêm

> Học ngành Tiếng Trung dễ hay khó ?

> Các trường Đại học dạy Tiếng Trung

> Tại sao bạn nên chọn ngôn ngữ Trung  Quốc để học?