Ngôn ng Anh là mt ngành khá quen thuc vi hu hết các bn hc sinh thi nay. Có hàng t người biết và s dng trong đó bao gm rt nhiu các quc gia phát trin hàng đu thế gii.

Ngành ngôn ngữ Anh nghiên cứu về các phương pháp học tập loại ngôn ngữ phổ biến là tiếng Anh. Đây là, ngôn ngữ chung của toàn cầu, hiện có 50 quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính, gần 80 quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2. Đồng thời, đây còn là ngành nghiên cứu về lịch sử, con người, văn hóa của các quốc gia, dân tộc sử dụng tiếng Anh trên thế giới. Ngoài ra, trong quá trình đào tạo, sinh viên còn được trang bị thêm các kiến thức bộ trợ về kinh tế, tài chính, thương mại, du lịch, dịch thuật, sự kiện, giảng dạy… để đáp ứng nhu cầu của thị trường việc làm trong và ngoài nước.

Ngành ngôn ngữ Anh trường ĐH Phú Xuân lấy trọng tâm là ngôn ngữ ứng dụng với mục tiêu là sinh viên có thể sử dụng ngôn ngữ trong các lĩnh vực có tính ứng dụng thực tiễn cao. ứng dụng CNTT trong việc học ngôn ngữ cùng với phương pháp đào tạo cởi mở, chủ động, tăng cường giao tiếp cũng là những thế mạnh cốt lõi của ngành. Bên cạnh những kiến thức về chuyên ngành, sinh viên trường ĐH Phú Xuân còn được tham gia các khoá học kĩ năng mềm như kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm, quản lí thời gian, sáng tạo và đổi mới…

Xem thêm

Học ngành Ngôn ngữ Anh dễ hay khó?

Tại sao nên học Ngành Ngôn ngữ Anh?

Ngành Ngôn ngữ Anh ra trường làm nghề gì?

Những ngôi trường đào tạo Ngành Ngôn ngữ Anh uy tín

Thông tin tuyển sinh Đại học Phú Xuân 2020