Căn cứ theo công văn số 537/HDLN BHXH-GD&ĐT-YT-TC-ĐHH ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Liên ngành BHXH-GD&ĐT, Y tế,Tài chính, Đại học huế về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế HSSV năm 2015-2016.
Trường Đại học dân lập Phú Xuân thông báo việc triển khai mua BHYT, BHTT đến sinh viên các khoá của trường năm học 2015-2016 như sau:

1. Mức đóng và hạn thẻ sử dụng:
 – Mức phí thu Bảo hiểm thân thể          : 60.000 đồng/sv/năm
 – Mức đóng Bảo hiểm y tế hàng tháng : 36.225 đồng/sv/tháng
Sinh viên các khóa căn cứ vào thời hạn thẻ BHYT (số tháng tham gia BHYT) của năm cũ để đóng nối tiếp hạn thẻ BHYT cho năm học 2015-2016, cụ thể như sau:

STT

SINH VIÊN
CÁC KHÓA

THỜI HẠN SỬ DỤNG THẺ VÀ MỨC ĐÓNG

THỜI HẠN THẺ

SỐ THÁNG

TỔNG SỐ TIỀN ĐÓNG BHYT

1

Đại học Khóa 10
Cao đẳng Khóa 11
Liên thông VLVH Khóa 11

Từ 01/10/2015 đến 31/7/2016

10

362.250

Từ 01/11/2015 đến 31/7/2016

9

326.025

Từ 01/12/2015 đến 31/7/2016

8

289.800

Từ 01/01/2016 đến 31/7/2016

7

253.575

2

Đại học Khóa 11,12,13
Cao đẳng Khóa 12,13
Liên thông VLVH Khóa 12

Từ 01/10/2015 đến 31/12/2016

15

543.375

Từ 01/11/2015 đến 31/12/2016

14

507.150

Từ 01/12/2015 đến 31/12/2016

13

470.925

Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016

12

434.700

– Sinh viên là người thuộc hộ cận nghèo năm 2015 tham gia BHYT tại địa phương theo hộ gia đình cận nghèo, không tham gia BHYT HS,SV tại trường học.
– Ban cán sự các lớp triển khai thu tiền BHYT, BHTT của từng sinh viên, lập danh sách theo thứ tự ABC (trên Excel) theo mẫu BHYT-SV (đính kèm), nộp đúng thời gian quy định.
– Đối với những sinh viên đã tham gia BHYT đối tượng khác (người nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công cách mạng, thân nhân sĩ quan, binh sĩ quân đội, công an, cơ yếu, bảo trợ xã hội…), photo thẻ BHYT gửi cùng danh sách nộp đến Tổ Kế toán – Tài chính.
2. Thời gian thực hiện lập danh sách và thu tiền 
– Giá trị sử dụng thẻ từ 01/10/2015: nộp trước ngày 20/9/2015
– Giá trị sử dụng thẻ từ 01/11/2015: nộp trước ngày 20/10/2015
– Giá trị sử dụng thẻ từ 01/12/2015: nộp trước ngày 20/11/2015
– Giá trị sử dụng thẻ từ 01/01/2016: nộp trước ngày 20/12/2015
3. Địa chỉ nộp tiền
Tổ Kế toán – Tài chính, 28 Nguyễn Tri Phương – TP Huế
Nhà trường yêu cầu các đơn vị thông báo cho sinh viên các lớp được biết và triển khai thực hiện.
Thông báo này thay thế thông báo số 198/TB/DPX-KTTC ngày 15 tháng 8 năm 2015.
_______________________________________________________
Xem đầy đủ THÔNG BÁO (Bao gồm 02 trang) : Bấm tại đây để xem
* Tải biểu mẫu Danh sách sinh viên nộp phí bảo hiểm năm học 2015-2016: Bấm tại đây để xem

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *