Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) là ngành có nhu cầu việc làm bùng nổ trong những năm gần đây và cũng là ngành học có truyền thống của Trường Đại học Phú Xuân. Với triết lý đào tạo gắn liền với nghề nghiệp, việc làm và nhu cầu xã hội, chương trình đào tạo của ngành Việt Nam học được đổi mới chú trọng phát triển các kỹ năng như ngoại ngữ (sinh viên có thể lựa chọn ngôn ngữ Anh hoặc Trung), văn hóa du lịch, các kỹ năng hướng dẫn viên,…

Lợi thế khi học ngành Việt Nam học của Trường ĐH Phú Xuân là cơ hội việc làm của sinh viên không chỉ giới hạn trong lĩnh vực du lịch mà có thể phù hợp khi làm việc trong các sở ban ngành liên quan đến lĩnh vực văn hóa, du lịch, … Sinh viên ngành cũng được hỗ trợ có chứng chỉ hành nghề hướng dẫn viên sau khi tốt nghiệp.

Cử nhân Việt Nam học  Du lịch làm gì? Ở đâu?

Cử nhân ngành Việt Nam học – Du lịch có thể làm nhiều công việc khác nhau trong lĩnh vực văn hóa và du lịch như: cơ quan quản lý văn hóa, các công ty du lịch, bảo tồn, bảo tàng,…. Ngành Việt Nam học – Du lịch của Trường Đại học Phú Xuân có thế mạnh trong lĩnh vực marketing du lịch, digital marketing và ứng dụng công nghệ trong hoạt động du lịch – kỹ năng thiết yếu trong thời đại CMCN 4.0.

Ai có thể theo học ngành Việt Nam học  Du lịch?

Ngành Việt Nam học – Du lịch thích hợp với các bạn trẻ năng động và … thích du lịch; có sức khỏe; có đam mê các lĩnh vực văn hóa; có tính tích cực xã hội cao; có khả năng giao tiếp; đặc biệt là có tinh thần dịch vụ.

PXU – Lộ trình đào tạo (hệ Đại học Chính quy)
GD Mô Tả Thời gian GHI CHÚ
0 Học kỳ quân đội – GD–ANQP 34 tuần
1 Nhập môn nghề nghiệp và cơ sở chuyên ngành 16 tuần
2 Tri thức cơ sở và kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn 48 tuần Có đủ kỹ năng để làm việc
3 Hoàn thiện và định hướng chuyên sâu 48 tuần
4 Học trong môi trường doanh nghiệp (OJT) 16 tuần
5 Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp 16 tuần
Tổng thời gian đào tạo 3 năm 9 học kỳ,
3 học kỳ/năm

Tuần định hướng và học kỳ quân đội

 • Đợt nhập học chính của các chương trình đại học chính quy của Trường ĐHPX bắt đầu sau đợt nghỉ lễ 2/9 hàng năm. Các tân sinh viên bắt đầu nhập trường và tham gia “tuần định hướng” để làm quen với môi trường học tập mới, thày cô, nhà trường, các bạn bè đồng lứa và các sinh viên năm trước.

  Tiếp theo tân sinh viên sẽ tham gia “Học kỳ quân đội” tập trung 3 tuần. Đây là thời gian quan trọng để tân sinh viên làm quen với nếp sống tập thể, xây dựng thói quen hợp tác và tinh thần đồng đội, đồng thời lấy chứng chỉ GDANQP là điều kiện bắt buộc của bằng cử nhân.

HK1: Nhập môn

Trong học kỳ “Nhập môn nghề nghiệp” sinh viên sẽ được học và làm quen với phương pháp, công cụ học tập chuyên môn của Trường ĐHPX và các kiến thức cơ sở của ngành CNTT, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Nhập môn nghề nghiệp ngành Việt Nam học – Du lịch 3
2 Phương pháp và công cụ học tập tại PXU 3
3 Lịch sử văn minh thế giới 3
4 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3
5 Tiếng Anh 1 3  

HK2: Hành trình văn hóa

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Lịch sử Việt Nam 3
2 Tổ chức lãnh thổ và tuyến điểm du lịch Việt Nam 3
3 Hệ thống di tích và bảo tàng Việt Nam 3
4 Du lịch ẩm thực 3
5 Tiếng Anh 2 3

HK3: Du lịch và dịch vụ

 • TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
  1 Tâm lý và hành vi khách du lịch 3
  2 Thiết kế và điều hành tour du lịch 3
  3 Marketing du lịch 3
  4 Chuyên đề 1 3
  5 Tiếng Anh 3 (Giao tiếp và thuật ngữ du lịch) 3  

HK4: Lữ hành kết nối

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Văn hóa các dân tộc Việt Nam 3
2 Văn hóa Huế 3
3 Du lịch MICE 3
4 Chuyên đề 2 3
5 Tiếng Anh 4 (Chuyên ngành du lịch – P1) 3  

HK5: Nhân lực và du lịch

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội Việt Nam 3
2 Quản trị nguồn nhân lực du lịch 3
3 Chuyên đề 3 3
4 Chuyên đề 4 3
5 Tiếng Anh 4 (Chuyên ngành du lịch – P2) 3  

HK6: Công nghệ lữ hành

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mac-Lenin (1) 2
2 Những nguyên lý cơ bản của CN Mac-Lenin (2)
3
3 Xu hướng ngành (1) 3
4 Xu hướng ngành (2) 3
5 Doanh nghiệp và hoạt động doanh nghiệp 3  

HK7: Tư tưởng và chính trị

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3
2 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 3
3 Phỏng vấn, tìm việc và làm việc 2

HK8: Thực tập nghề nghiệp

Đây là học kỳ sinh viên sẽ được học tập trong môi trường thực tiễn của doanh nghiệp. Ngoài việc tích lũy 15 tín chỉ chuyên môn sinh viên sẽ được làm quen với các yêu cầu của công việc thực tiễn và được hướng dẫn bởi các chuyên gia đang làm việc.

Học kỳ OJT cũng là thời điểm để sinh viên lựa chọn và bắt đầu chuẩn bị cho việc làm khóa luận tốt nghiệp với các đề tài từ thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp tiếp nhận OJT.

HK9: Khóa luận tốt nghiệp

Đây là thời gian để sinh viên tập hợp tất cả các kiến thức và kỹ năng đã tích lũy được để làm khóa luận tốt nghiệp. Từ năm 2019, 100% sinh viên Trường Đại học Phú Xuân sẽ thực hiện làm khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ trước hội đồng khóa luận của Trường. Với khóa luận tốt nghiệp, sinh viên tích lũy 10 tín chỉ chuyên môn.