[kc_row use_container=”yes” force=”no” column_align=”middle” video_mute=”no” _id=”94555″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”74226″][kc_column_text _id=”991190″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`margin|p`:`inherit inherit 30pxpx inherit`}}}}”]

Học ngành Công nghệ thông tin tại Trường ĐH Phú Xuân là nơi duy nhất có cam kết giới thiệu việc làm cho 100% sinh viên. Khác với các trường đại học khác chỉ hợp tác với các doanh nghiệp thì các doanh nghiệp lớn về CNTT đang nằm ngay trong khuôn viên trường giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận. Chương trình học tập cũng có một học kỳ trực tiếp do các lãnh đạo doanh nghiệp giảng dạy và hướng dẫn. Thậm chí nhiều sinh viên ngành CNTT của các trường khác cũng sang Phú Xuân học thêm các khóa ngắn hạn để dễ dàng xin việc làm. Trường cũng là đơn vị duy nhất đến nay ký kết hợp tác chiến lược với UBND Tỉnh TT-Huế về cung cấp 10.000 nhân lực CNTT trong giai đoạn 2020-2030 đưa Huế trở thành trung tâm CNTT của khu vực.

Ngành CNTT, hệ đại học chính quy, của Trường Đại học Phú Xuân đào tạo các cử nhân làm việc tập trung cho các chuyên ngành: công nghệ phần mềm, kỹ sư hệ thống, quản trị dữ liệu, phát triển ứng dụng web, phát triển ứng dụng mobile, phát triển game, phát triển ứng dụng IoT, phân tích hệ thống,… hoặc làm giảng viên/giáo viên CNTT.

Cử nhân CNTT làm việc gì? Ở đâu?
CNTT là ngành kinh tế có nhu cầu nhân lực rất cao không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước phát triển như Nhật Bản, Mỹ, Australia hay các nước trong khu vực Đông Nam Á (Singapore, Malaysia, Thái Lan). Các công ty CNTT của Nhật Bản hoặc của Việt Nam nhưng làm cho thị trường Nhật/Mỹ đã bắt đầu triển khai kế hoạch mở chi nhánh tại Huế.

Cử nhân CNTT cũng có thể làm nhiều công việc khác nhau trong các tổ chức khác nhau như: các công ty công nghệ, các tổ chức tài chính – ngân hàng, các đơn vị kinh doanh, các cơ quan nhà nước, trường học,…

Ai có thể học CNTT?
Nhiều phụ huynh, học sinh luôn cho rằng học CNTT rất khó, phải học giỏi toán,… điều này dẫn đến nhiều học sinh bỏ lỡ cơ hội theo đuổi một nghề nghiệp phù hợp, có cơ hội việc làm 100% và có thu nhập tốt hơn khoảng 20% so với mức lương trung bình khi ra trường và 50% mức lương sau khoảng 1218 tháng làm việc

PXU – Lộ trình đào tạo (hệ Đại học Chính quy)
GD Mô Tả Thời gian GHI CHÚ
0 Học kỳ quân đội – GD–ANQP 34 tuần
1 Nhập môn nghề nghiệp và cơ sở chuyên ngành 16 tuần
2 Tri thức cơ sở và kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn 48 tuần Có đủ kỹ năng để làm việc
3 Hoàn thiện và định hướng chuyên sâu 48 tuần
4 Học trong môi trường doanh nghiệp (OJT) 16 tuần
5 Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp 16 tuần
Tổng thời gian đào tạo 3 năm 9 học kỳ,
3 học kỳ / năm

[/kc_column_text][kc_accordion _id=”67545″ close_all=”yes”][kc_accordion_tab title=”Tuần định hướng và học kỳ quân đội” _id=”460206″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”571119″]

Đợt nhập học chính của các chương trình đại học chính quy của Trường Đại học Phú Xuân bắt đầu sau đợt nghỉ lễ 2/9 hàng năm. Các tân sinh viên bắt đầu nhập trường và tham gia “tuần định hướng” để làm quen với môi trường học tập mới, thày cô, nhà trường, các bạn bè đồng lứa và các sinh viên năm trước.

Tiếp theo tân sinh viên sẽ tham gia “Học kỳ quân đội” tập trung 3 tuần. Đây là thời gian quan trọng để tân sinh viên làm quen với nếp sống tập thể, xây dựng thói quen hợp tác và tinh thần đồng đội, đồng thời lấy chứng chỉ GD AN-QP là điều kiện bắt buộc của bằng cử nhân.

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”HK1: Nhập môn” _id=”907655″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”337567″ css_custom=”{`kc-css`:{}}”]

Trong học kỳ “Nhập môn nghề nghiệp” sinh viên sẽ được học và làm quen với phương pháp, công cụ học tập chuyên môn của Trường ĐHPX và các kiến thức cơ sở của ngành CNTT, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Nhập môn nghề nghiệp 3
2 Phương pháp và công cụ học tập tại PXU 3
3 Cơ sở lập trình 3
4 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3
5 Tiếng Anh 1 (Cơ sở) 3  

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”HK2: Phát triển web Front–end” _id=”813049″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”113038″]

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Thiết kế phát triển web 3
2 Lập trình JavaScrip và JQuery 3
3 CSS framework: Boostrap 3
4 Lập trình HĐT với Java 3
5 Tiếng Anh 2 (Cơ sở) 3
 

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”HK 3: Phát triển web Back–end” _id=”331748″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”912735″]

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Thiết kế và phát triển CSDL 3
2 Các hệ quản trị CSDL: SQL Server và MySql 3
3 Back–end: PHP và MVC (Lavarel) 3
4 Quy trình phát triển phần mền với Agile 3
5 Tiếng Anh 3 (Cơ sở) 3

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”HK4: Công nghệ Java” _id=”956109″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”717512″]

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Java: Lập trình Desktop 3
2 Java: MVC với Swing 3
3 Chuyên đề (1): Java: J2EE và lập trình Web 3
4 Chuyên đề (2): Phát triển web với WordPress 3
5 Tiếng Anh 4 (Chuyên ngành) 3  

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”HK5: Công nghệ chuyên sâu” _id=”800596″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”158869″]

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Tích hợp và kiểm thử hệ thống 3  
2 Lập trình di động 3  
3 Chuyên đề (3): Java: Spring MVC và Hibernate framework 3
4 Chuyên đề (4): Back-end: MVC và PHP framework 3
5 Ngoại ngữ 5 (chuyên ngành) 3  
 

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”HK6: Xu thế hiện đại” _id=”776036″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”781001″]

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Quản lý dự án phần mềm 3  
2 Xu hướng Công nghệ (1): Lập trình Node JS 3
3 Xu hướng Công nghệ (2): Lập trình Ruby 3  
4 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác–Lê nin  (1) 2
5 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác–Lê nin  (2) 3
 

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”HK7: Tư tưởng và chính trị” _id=”274519″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”915809″]

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Chuyên đề (5): Lập trình Python 3
2 Phỏng vấn, tìm việc và làm việc 3
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
 

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”HK8: Thực tập doanh nghiệp (OJT)” _id=”947945″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”501614″]

Đây là học kỳ sinh viên sẽ được học tập trong môi trường thực tiễn của doanh nghiệp. Ngoài việc tích lũy 15 tín chỉ chuyên môn sinh viên sẽ được làm quen với các yêu cầu của công việc thực tiễn và được hướng dẫn bởi các chuyên gia đang làm việc.

Học kỳ OJT cũng là thời điểm để sinh viên lựa chọn và bắt đầu chuẩn bị cho việc làm khóa luận tốt nghiệp với các đề tài từ thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp tiếp nhận OJT.

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”HK9: Khóa luận tốt nghiệp” _id=”760162″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”585607″]

Đây là thời gian để sinh viên tập hợp tất cả các kiến thức và kỹ năng đã tích lũy được để làm khóa luận tốt nghiệp. Từ năm 2019, 100% sinh viên Trường Đại học Phú Xuân sẽ thực hiện làm khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ trước hội đồng khóa luận của Trường. Với khóa luận tốt nghiệp, sinh viên tích lũy 10 tín chỉ chuyên môn.

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][/kc_accordion][kc_column_text _id=”493240″ css_custom=”{`kc-css`:{}}”]

Các tin tức liên quan

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row][kc_row _id=”862601″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”978977″][kc_row_inner column_align=”middle” video_mute=”no” _id=”420881″][kc_column_inner width=”100%” _id=”738249″][kc_button text_title=”Đăng ký xét tuyển” _id=”407320″ link=”https://phuxuan.edu.vn/dkxt2022/|Đăng ký xét tuyển|” custom_css=”{`kc-css`:{`any`:{`button-style`:{`text-align|`:`center`}}}}”][/kc_column_inner][/kc_row_inner][/kc_column][/kc_row][kc_row _id=”783011″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”614023″][kc_column_text _id=”597130″] [/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]