[Theo TTH.VN] Đó là nội dung lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường đại học (ĐH) Phú Xuân và Công ty cổ phần CodeGym Việt Nam diễn ra vào sáng 18/10.

Mục tiêu thỏa thuận hợp tác hướng đến là hợp tác phát triển hệ thống đào tạo lập trình CodeGym tại thị trường Huế, đào tạo những lập trình viên hiện đại, chuyên nghiệp, có thể tham gia trực tiếp vào các dự án phần mềm tại doanh nghiệp hoặc tự mình xây dựng các ứng dụng phục vụ cho các mục đích khác nhau. Đây sẽ là nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng, có thái độ tốt đối với công việc và nghề nghiệp, có lộ trình phát triển bản thân lâu dài.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường đại học (ĐH) Phú Xuân và Công ty cổ phần CodeGym Việt Nam diễn ra vào sáng 18/10.
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường đại học (ĐH) Phú Xuân và Công ty cổ phần CodeGym Việt Nam diễn ra vào sáng 18/10.

Theo đó, Công ty cổ phần CodeGym Việt Nam chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động tổ chức chương trình đào tạo và tuyển dụng lập trình viên chuyên nghiệp tại Trường Đại học Phú Xuân. Điểm sáng của chương trình đào tạo này là sự cam kết việc làm chắc chắn cho học viên sau khi tốt nghiệp. Sau 30 ngày kết thúc khóa học, nếu học viên không có việc làm sẽ được hoàn trả 100% chi phí đào tạo. Phía Trường Đại học Phú Xuân sẽ triển khai các hoạt động tuyển sinh và marketing về chương trình đào tạo này, đồng thời có những ưu đãi cho Công ty cổ phần CodeGym Việt Nam về sử dụng cơ sở hạ tầng.

chương trình đào tạo và tuyển dụng lập trình viên chuyên nghiệp nằm trong khuôn khổ “Dự án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại tỉnh Thừa Thiên Huế”
Chương trình đào tạo và tuyển dụng lập trình viên chuyên nghiệp nằm trong khuôn khổ “Dự án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Theo đại diện nhà trường, chương trình đào tạo và tuyển dụng lập trình viên chuyên nghiệp nằm trong khuôn khổ “Dự án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do Trường Đại học Phú Xuân phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện.