Chiều ngày 17.11, trường Đại học Phú Xuân đã tiến hành ký kết hợp tác đào tạo với Công ty TNHH Tấn Trung Auto. Hợp tác này mở ra nhiều cơ hội học thực tế, thực tập và việc làm cho sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô PXU.

Chương trình thực chiến duy nhất khu vực Bắc miền Trung

Trường Đại học Phú Xuân hiện là đơn vị đào tạo Đại học chính quy ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô đầu tiên và duy nhất tại Bắc miền Trung. Hơn nữa, sinh viên PXU đang theo học chương trình thực chiến, nghĩa là sinh viên có thể bắt đầu làm việc tại doanh nghiệp từ năm 02 và sau khi ra trường, doanh nghiệp không cần phải tốn công đào tạo lại từ đầu.

Đó là lí do Đại học Phú Xuân đang không ngừng mở rộng hợp tác doanh nghiệp trong và ngoài nước.  Vào chiều ngày 17.11 vừa qua, trường Đại học Phú Xuân đã tiến hành ký kết hợp tác đào tạo với Công ty TNHH Tấn Trung Auto. Đây là hợp tác nhằm mở rộng và phát triển chương trình đào tạo thực chiến ngành Công nghệ Ô tô.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Ông Lê Trung – Giám đốc Công ty TNHH Tấn Trung Auto chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao môi trường Đại học thực chiến của ĐH Phú Xuân. Với chương trình hợp tác đào tạo này, chúng tôi hướng tới việc cùng nhà trường đào tạo nên nguồn nhân lực chất lượng, nuôi dưỡng nhân tài và phát triển ngành Công nghiệp Ô tô tại địa phương và khu vực”

Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong đào tạo

PGS. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Đông cho biết Trường Đại học Phú Xuân luôn không ngừng mở rộng hợp tác doanh nghiệp. Hợp tác ngày hôm nay sẽ là cơ hội để sinh viên PXU tiếp cận sâu, rộng hơn với thực tế của ngành học cũng như góp phần tạo ra cơ hội thực tập, thực tế, việc làm cho sinh viên Phú Xuân.

Theo đó, Công ty TNHH Tấn Trung Auto sẽ đồng hành cùng trường Đại học Phú Xuân:

  • Tham gia xây dựng chuẩn đầu ra và nội dung đào tạo cho một số học phần phù hợp với chuyên môn của mình trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô.
  • Cử cán bộ tham gia đào tạo cho sinh viên của Trường Đại học Phú Xuân với tư cách giảng viên doanh nhân (đào tạo, tiếp xúc doanh nghiệp, tiếp xúc chuyên gia, hướng dẫn dự án học tập của sinh viên)
  • Tạo môi trường tham quan thực tế và tìm hiểu hoạt động của doanh nghiệp cũng như tham gia tiếp nhận các sinh viên có chuyên ngành phù hợp trong hoạt động đào tạo tại môi trường doanh nghiệp (OJT) và làm khóa luận tốt nghiệp.
  • Tham gia hoạt động chia sẻ tri thức cho cộng đồng (miễn phí) với các nội dung/chủ đề có thế mạnh trong các chương trình “Phu Xuan Sharing”.

Tại Lễ ký kết, đại diện công ty TNHH Tấn Trung Auto cũng đã gửi lời tri ân và chúc mừng đến quý giảng viên nhân dịp Hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/11.

Xem thêm

> Sinh viên Công nghệ Kĩ thuật Ô tô sẽ học cùng chuyên gia tại PXU

> Sinh viên Công nghệ Kĩ thuật Ô tô sẽ học cùng chuyên gia tại PXU

> Trường Đại học Phú Xuân tiên phong đào tạo thực chiến Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô