Song song với việc xây dựng các hoạt động đào tạo và phục vụ cộng đồng, nghiên cứu khoa học là một trong những khía cạnh luôn được nhà Trường chú trọng. Vừa qua, trường Đại học Phú Xuân đã tổ chức buổi đánh giá đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường cho năm học 2022 – 2023

Hoạt động nghiên cứu khoa học sôi nổi của CBGV, sinh viên PXU

Nghiên cứu khoa học không chỉ là việc củng cố và nâng cao hiểu biết về kiến thức lý luận và xã hội, mà còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển cá nhân, nâng cao chất lượng giảng dạy, và đóng góp vào sự phát triển xã hội.

Hiện nay, trường Đại học Phú Xuân đã và đang phát triển mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH). Đây là hoạt động học thuật dành cho tất cả cán bộ, giảng viên và sinh viên. Từ năm 2022 đến nay, phòng Khoa học Công nghệ – Hợp tác quốc tế đã nghiệm thu nhiều đề tài xuất sắc NCKH từ cán bộ giảng viên.

Những buổi tập huấn về nghiên cứu khoa học cho các bạn sinh viên PXU

Điều này cho thấy cam kết mạnh mẽ của trường trong việc khuyến khích và hỗ trợ nghiên cứu khoa học. Và là một phần quan trọng của tầm nhìn và sứ mệnh của trường trong việc tạo ra một môi trường học tập động lực và phát triển bền vững.

Nâng cao chất lượng giảng dạy:

Các đề tài nghiên cứu khoa học thường xoay quanh các vấn đề thực tiễn trong giảng dạy. NCKH giúp giảng viên hiểu rõ hơn về cách tạo ra các trải nghiệm học tập tốt nhất cho sinh viên, cải thiện phương pháp và nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên môn.

Tiếp cận nguồn kiến thức và rèn luyện kỹ năng mới:

  • Quá trình sản xuất các bài báo khoa học và nghiên cứu giúp CBGV và sinh viên PXU không ngừng tiếp cận và tìm hiểu những kiến thức mới. Đồng thời, sản phẩm cũng giúp quý Thầy Cô đóng góp và kho tàng khoa học chung của xã hội.
  • Sinh viên tham gia vào các dự án NCKH có cơ hội phát triển kỹ năng làm việc nhóm, năng lực tư duy độc lập, quản lý thời gian, và kỹ năng thuyết trình. Những kỹ năng này sẽ hữu ích trong sự nghiệp sau này và trong cuộc sống cá nhân.

Không ngừng sáng tạo, đổi mới

Nghiên cứu khoa học đã tạo ra môi trường khuyến khích sáng tạo và đổi mới toàn Trường. Sinh viên và giảng viên được khuyến khích tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề thực tiễn và đề xuất các phương án đổi mới trong giảng dạy và nghiên cứu. Điều này thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong các lĩnh vực khác nhau.

PXU đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học năm 2022 – 2023

Vừa qua, Hiệu trưởng và phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế trường Đại học Phú Xuân đã phối hợp cùng CBGV thực hiện đánh giá hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường cho năm học 2022-2023.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Chúc phản biện và nhận xét về các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên

Hội đồng gồm các PGS, Tiến sĩ đã có những góp ý tích cực cho các đề tài Nghiên cứu khoa học

Đề tài “Hoạt động tự học của sinh viên ngành ngôn ngữ Anh trường Đại học Phú Xuân trước và sau khi sử dụng phần mềm hỗ trợ tự học Tiếng Anh trong daỵ và học – Phần mềm Easy Class ” – ThS. Hồ Thị Ngọc Hân.

Đề tài về nghiên cứu khoa học của Thạc sĩ Ngọc Hân

Hội đồng đánh giá đề tài này đã đặt ra những câu hỏi quan trọng về hiệu quả của việc sử dụng phần mềm Easy Class trong việc tự học Tiếng Anh. Hội đồng khuyến khích chủ nhiệm đề tài tìm hiểu sâu hơn về cách mà phần mềm này đã ảnh hưởng đến việc tự học của sinh viên. Ngoài ra, còn khuyến khích việc nghiên cứu và đăng bài báo khoa học để chia sẻ kết quả về việc ứng dụng nền tảng trực tuyến vào giảng dạy và học.

Đề tài: “Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Triết học Mác-Lênin tại trường Đại học Phú Xuân” – ThS. Nguyễn Thị Quyên.

Triết học Mác-Lênin là môn học quan trọng đối với sinh viên và việc đổi mới phương pháp giảng dạy trong môn này đã nhận được sự ủng hộ từ hội đồng đánh giá. Hội đồng đánh giá cao tính thực tiễn và cấp thiết của việc áp dụng các phương pháp giáo dục hiện đại như làm việc nhóm, phản biện, quay dựng phim, so sánh, và nhiều phương pháp khác để tạo sự hứng thú trong học tập đối với sinh viên. Hội đồng cũng đề xuất việc phát triển đề tài NCKH này thành bài báo khoa học giáo dục để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm.

Trong năm học mới, 2023 – 2024, trường Đại học Phú Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học cho toàn thể Cán bộ – Giảng viên – Sinh viên trong toàn trường.