Ngày 29/4/2022, buổi gặp và làm việc với Văn phòng đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc đánh dấu những kết nối đầu tiên của trường Đại học Phú Xuân với các đối tác đến từ Đài Loan.

Tham dự buổi làm việc có ông Chu To Ming, Trưởng phòng Giáo dục cùng các chuyên viên khác của Văn phòng.
Đại diện Trường Đại học Phú Xuân và Văn phòng đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc đã có các trao đổi sôi nổi và cởi mở về các cơ hội trao đổi du học sinh, cán bộ giảng viên với các bậc học từ Cử nhân, Sau Đại học cho đến Thạc sĩ và Tiến sĩ, tập trung vào 03 nhóm ngành quan trọng: Ngôn ngữ Trung, Quản trị du lịch và khách sạn, Kỹ thuật tự động.

Ông Chu To Ming cũng đã ngỏ lời mời trường Đại học Phú Xuân tham dự triển lãm giáo dục do Văn phòng đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tổ chức vào cuối năm nay. Đây chính là cơ hội để trường Đại học Phú Xuân quảng bá hình ảnh và kết nối sâu rộng hơn với các đối tác giáo dục tại Đài Loan nói riêng và quốc tế nói chung.
Sau buổi gặp và làm việc chính thức, Văn phòng đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc sẽ có nhiều kết nối với các đối tác giáo dục và cộng đồng doanh nghiệp tại Đài Loan đến Đại học Phú Xuân.