Để giúp học sinh biết muốn học đại học ngành Quản trị kinh doanh thi khối nào, chúng ta cùng tìm hiểu các thông tin cần thiết để nộp hồ sơ xét tuyển ngành Business Administration tại một số Trường Đại học  sau:

 • Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia với các tổ hợp môn: Toán – Văn – Tiếng Anh, Toán – Lý – Tiếng Anh, Toán – Lý – Hóa.
 • Trường Đại học Kinh tế – Tài chính Tp.HCM (UEF) trường xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh bằng những tổ hợp môn: A00 (Toán – Lý – Hóa), A01 (Toán – Lý – tiếng Anh), D01 (Văn – Toán – tiếng Anh), C00 (Văn – Sử – Địa) thông qua xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia. Bên cạnh đó trường còn mở rộng cơ hội vào ĐH cho thí sinh bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT
 • Trường Đại học Kinh tế Huế xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh bằng các tổ hợp A00 (Toán – Lý – Hóa), A01 (Toán – Lý – tiếng Anh), ), D01 (Văn – Toán – tiếng Anh), C15 (Văn, Toán, KHXH)
 • Phu Xuan University (PXU): xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh với các thông tin chi tiêt sau:
  • Tổ hợp môn xét tuyển:
   • A00: Toán – Lý– Hóa
   • B00: Toán – Hóa – Sinh
   • D01: Toán–Văn–Ngoại ngữ
   • A01: Toán–Lý–Ngoại ngữ
  • Hình thức xét tuyển:
   • Xét tuyển điểm học bạ THPT.
   • Xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia

See more

Ngành Quản trị kinh doanh là gì?

Học Quản trị kinh doanh ra làm gì?

Học Quản trị kinh doanh khó hay dễ?

Học Quản trị kinh doanh ở trường nào tốt nhất

5 Lý do chọn học ngành Quản trị kinh doanh