Khóa học dành cho ai?

Khóa học ngắn hạn dành cho các cán bộ kinh doanh, marketing, tuyển sinh, quản trị nội dung website, fan-page chủ shops, người kinh doanh trên mạng, chủ homestay,… hoặc sinh viên các ngành kinh tế/công nghệ/ngoại ngữ/du lịch hoặc bất cứ ai yêu thích kinh doanh.

Thời gian học

Kết thúc khóa học học viên có những kiến thức cơ bản nhất và kỹ năng để có thể thực hiện các công việc sau đây:

Tổng thời lượng: 32 giờ
Số buổi học: 8 buổi
Thời gian: T7, CN
Số buổi/tuần: 2 buổi
Cấu trúc bài học (4 giờ):
+ học lý thuyết 1 giờ
+ thực hành 3 giờ

Giảng viên

Mỗi bài học là một nội dung hoàn chỉnh trong lĩnh vực Digital Marketing. Học viên sẽ được các thầy cô của Trường Đại học Phú Xuân và các chuyên gia đang làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp hướng dẫn cả về lý thuyết và thực hành với từng nội dung và có thể trực tiếp ứng dụng các nội dung đã học vào công việc hay hoạt động của mình.

Học xong có thể làm gì?

Kết thúc khóa học học viên có những kiến thức cơ bản nhất và kỹ năng để có thể thực hiện các công việc sau đây:

Phân tích nhu cầu và đặc điểm khách hàng
Tạo lập và quản trị fan-page
Viết nội dung cho website
Tạo image/clips bằng công cụ online
Chạy quảng cáo facebook
Tạo tài khoản và lập quảng cáo trên google
Tạo và sử dụng google form
Phân tích hiệu quả marketing campaign

Chứng chỉ

Học viên hoàn thành đầy đủ nội dung khóa học và đạt yêu cầu đầu ra sẽ được cấp chứng nhận “Digital Marketing 4.0” của Trường Đại học Phú Xuân. Những học viên chưa hoàn thành đầy đủ nội dung khóa học có thể tham gia (miễn phí) các nội dung còn thiếu với khóa học sau để đủ điều kiện cấp chứng nhận.

Học phí

Học phí của khóa học là 3,6 triệu đồng/học viên. Các nhóm đăng ký được ưu đãi giảm học phí như sau:

Nhóm Mức giảm
– 2 người 10%
– 3 người 15%
– từ 4 người 20%
– Sinh viên (*) 20%
– Nhóm 2 sinh viên 15%
– Nhóm 3-4 sinh viên 25%
– Nhóm 5 sinh viên 40%
(*) Sinh viên đang học tại Trường Đại học Phú Xuân được giảm 20% học phí, nhóm 2 người: giảm 25%, nhóm 3-4 người giảm 30%

Nội dung khóa học

Chứng chỉ