“Giới thiệu việc làm” là hình thức nhà trường cam kết sinh viên tốt nghiệp sẽ được đảm bảo giới thiệu việc làm với mạng lưới Doanh nghiệp hợp tác lớn mạnh của nhà Trường. Cùng với nhà trường sinh viên có trách nhiệm rèn luyện về thái độ , đảm bảo thời gian và kết quả học tập và tuân thủ các yêu cầu đào tạo.

Với 09 ngành học đa dạng, gắn liền với nhu cầu của thị trường lao động hiện nay, thí sinh khi xét tuyển vào Trường Đại học Phú Xuân có thêm nhiều lựa chọn cho tương lai của mình. Trao thêm cơ hội theo đuổi ngành học yêu thích trong môi trường đào tạo chất lượng quốc tế ngay tại thành phố Huế.

  • Công nghệ thông tin;
  • Công nghệ Kỹ thuật ô tô – tại Huế, Trường Đại học Phú Xuân là trường Đại học duy nhất có ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô;
  • Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành;
  • Quản trị khách sạn;
  • Quản trị kinh doanh – Marketing;
  • Kế toán;
  • Ngôn ngữ Anh;
  • Ngôn ngữ Trung Quốc;
  • Việt Nam học – CN Du lịch.

Trường Đại học Phú Xuân xác định chiến lược phát triển là trường đại học ứng dụng, gắn liền đào tạo với nhu cầu xã hội và tập trung phát triển về nghề nghiệp cho sinh viên, đào tạo hướng đến việc làm thông qua phát triển đồng bộ về THÁI ĐỘ – KỸ NĂNG – KIẾN THỨC.