Từ năm học 2018 – 2019 trường Đại học Phú Xuân đánh dấu một bước chuyển mình mới, khi được Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ IAE đầu tư với mục đích xây dựng trường trở thành một đại học hiện đại, có uy tín trong xã hội và mang tầm vóc quốc tế. Chính vì thế mà công tác phản hồi hoạt động giảng dạy luôn là sự quan tâm hàng đầu của nhà trường.

Với mong muốn thông qua việc lấy ý kiến phản hồi hoạt động giảng dạy này, sinh viên sẽ được nói lên những suy nghĩ, tâm tư cũng như nguyện vọng của mình. Thể hiện một môi trường giáo dục dân chủ giữa người dạy và học. Từ việc tiếp thu những phản hồi đó, phần nào giúp nhà trường nói chung và cá nhân mỗi một giảng viên nói riêng, sẽ tự hoàn thiện các điểm yếu và không ngừng cải tiến để tốt hơn.
Theo số liệu thống kê từ Ban Đào tạo của nhà trường thì tỷ lệ trả lời câu hỏi lần này mới đạt trên 50% số sinh viên của trường, con số này là đủ lớn khi so sánh với các lần lấy ý kiến phản hồi sinh viên tại các trường khác. Sinh viên nên thực hiện quyền có ý kiến của mình để có thể có được môi trường đào tạo lành mạnh và minh bạch.

Trước những câu hỏi được đặt ra từ phía các bạn sinh viên, khi nhà trường bắt đầu công tác phản hồi hoạt động giảng dạy: “Có hay không sự thay đổi sau những phản hồi?”. Trao đổi với Tiến sĩ Đàm Quang Minh, Chủ tịch HĐQT – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Sau khi nhận phản hồi, nhà trường sẽ đánh giá và có những quyết sách nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và dịch vụ sinh viên. Từng ý kiến sẽ được cân nhắc về tính chính xác trước khi có những quyết định phù hợp.”
Sau một thời gian triễn khai công tác này, một bạn sinh viên Khoa Ngoại ngữ & XHNV chia sẻ: “Mình thấy đây là một hoạt động rất ý nghĩa. Nó giúp chúng mình nói lên được những ý kiến của bản thân. Và cái hay nhất ở đây đó là những phản hồi đều được dấu tên. Đặc biệt mình đã thấy được sự chuyển biến phần nào đó, sau khi gửi những thông tin phản hồi”.