THÔNG BÁO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐỢT 1 (LẦN 1) HỌC KỲ SUMMER – NĂM HỌC 2023-2024 – (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGÀNH NGÔN NGỮ ANH – VB2 K3, K4)

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Phòng KT & ĐBCL thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần ĐỢT 1 (LẦN 1) HỌC KỲ SUMMER – NĂM HỌC 2023-2024 – ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGÀNH NGÔN NGỮ ANH – VB2 K3, K4.

  1. Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau: tại đây
  2. Danh sách sinh viên vào phòng thi: tại đây

Lưu ý:

  • Địa điểm tổ chức thi 176 Trần Phú, Trường Đại học Phú Xuân;
  • Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên để vào phòng thi;
  • Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi;
  • Danh sách trên chưa bao gồm SV bị cấm thi và SV chưa nộp học phí;
  • Trang phục vào phòng thi lịch sự, theo đúng quy định.